Poniższe warunki mają zastosowanie do odwiedzających i lojalnych klientów www.soundboxstore.com. Odwiedzając naszą stronę internetową, należy zapoznać się z poniższymi warunkami.

Zasady i warunki


Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji, które mają miejsce na tej stronie. Każde zamówienie towarów będzie traktowane przez nas jako oferta zakupu towarów podlegająca niniejszemu Regulaminowi. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi i wydrukowanie ich kopii do wykorzystania w przyszłości.

Informacje ogólne
Akceptacja
Zamawianie produktów
Ceny produktów
Cennik i umowa dotycząca płatności
Zgodność towarów
Dostawa produktów
Odmowa dostawy
Przeniesienie ryzyka
Wadliwe lub uszkodzone produkty
Anulowanie
Gwarancje i rękojmie
Zwroty kosztów
Ryzyko i odpowiedzialność
Odpowiedzialność
Każdy z tych terminów działa niezależnie
Całość Umowy
Kwestie związane z Brexitem

1. informacje ogólne

1.1 "Kupujący" oznacza osobę i/lub organizację, która kupuje lub zgadza się kupić Towary od Dostawcy;

1.2 "Konsument" ma znaczenie określone w sekcji 12 Ustawy o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r;

1.3 "Kupujący będący Konsumentem" oznacza Kupującego będącego Konsumentem.

1.4 "Umowa" oznacza umowę pomiędzy Dostawcą a Kupującym dotyczącą sprzedaży i zakupu Towarów, obejmującą niniejszy Regulamin;

1.5 "Towary" lub "Produkty" oznaczają przedmioty, które Kupujący zgadza się kupić od Dostawcy;

1.6 "Towary na zamówienie" oznaczają produkty, których aktualnie nie ma w magazynie. Mogą one również odnosić się do colour lub opcji tkanin, które nie są dostępne do wyboru online, ale mogą zostać zrealizowane. Tak więc, na przykład, gdy Kupujący wybiera tkaninę i wykończenie mebli, których obecnie nie ma w magazynie, jest to wykonane na zamówienie.

1.7 "Towary na zamówienie" oznaczają przedmioty wykonane na zamówienie, które zostały zmodyfikowane zgodnie z gustem Kupującego, dostosowane lub zmienione przez Dostawcę zgodnie ze specyfikacją i wyborem Kupującego. Na przykład, gdy Kupujący zmienia wymiary sofy, jest to Towar na zamówienie.

1.8 "Dostawca" oznacza Soundboxstore, 73 Central Street, Clerkenwell, London, EC1V 8BU.

1.9 "Warunki" oznaczają niniejsze warunki, ale obejmują również wszelkie specjalne warunki uzgodnione na piśmie przez Dostawcę;

1.10 "Dni Robocze" oznaczają dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 GMT z wyłączeniem wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy w Anglii i Walii.

1.11 "Strona internetowa" oznacza www.soundboxstore.com

2. akceptacja

2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów przez Dostawcę na rzecz Kupującego i będą miały pierwszeństwo przed wszelką inną komunikacją, umową lub dokumentacją ze strony Kupującego. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Kupującego jako Konsumenta.

2.2 Jeżeli Kupujący przyjmie dostawę Towarów, zostanie to uznane za rozstrzygający dowód akceptacji niniejszych Warunków przez Kupującego.

2.3 Wszelkie warunki specjalne, które mają zastosowanie, zostaną określone w wiadomości e-mail do Kupującego i będą stanowić część niniejszych Warunków.

2.4 Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Dostawcy.

2.5 Dostawca jest uprawniony do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, ale prawo to nie ma wpływu na istniejące Warunki (w tym wszelkie specjalne lub zmienione warunki zaakceptowane przez Kupującego przy zakupie).

2.6 Wszelkie reklamacje Kupującego muszą być składane na piśmie na adres Dostawcy podany w punkcie 1.8 powyżej.

2.7 Dodając swoje dane osobowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail), użytkownik zezwala naszemu zespołowi na kontaktowanie się z nim w celu aktualizacji zamówienia lub w celach marketingowych.

3. zamawianie produktów

3.1 Aby złożyć zamówienie, Kupujący musi dokonać zakupu online, postępując zgodnie z krokami składania zamówienia, aż do otrzymania powiadomienia o pomyślnym złożeniu zamówienia.

3.2 Wszystkie zamówienia na Towary uznaje się za ofertę Kupującego na zakup Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami i podlegają one przyjęciu przez Dostawcę. Dostawca może odmówić przyjęcia zamówienia z jakiegokolwiek powodu.

3.3 Jeżeli Dostawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów (w przypadku, gdy zostały one wycofane z produkcji lub przestarzałe), Dostawca powiadomi o tym Kupującego. Kupujący może wybrać alternatywne towary lub otrzymać pełny zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni.

3.4 Dostawca może anulować zamówienie w dowolnym momencie bez podania przyczyny, powiadamiając o tym klienta i przekazując mu zwrot pieniędzy oraz dowód zwrotu pieniędzy pocztą elektroniczną.

4. ceny produktów

4.1 Cena Towarów zawiera podatek VAT i jest wyświetlana na stronie internetowej oraz po dokonaniu przez Kupującego wyboru towarów na wymiar. Ceny nie obejmują kosztów dostawy wyszczególnionych na stronie internetowej, chyba że aktualnie reklamowana jest promocja. Całkowita cena, w tym podatek VAT i dostawa, zostanie wyświetlona i potwierdzona przy kasie przed potwierdzeniem zamówienia.

4.1.1 W przypadku Norwegii i Szwajcarii ceny wyświetlane na stronie internetowej nie zawierają podatku VAT, a lokalne opłaty importowe i podatki celne będą musiały być uiszczane lokalnie zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku importowego. Kurier skontaktuje się z Tobą, aby bezpośrednio to ustalić.

4.2 Płatność ceny wraz z obowiązującym podatkiem VAT i opłatami za dostawę musi zostać dokonana w całości przed przetworzeniem zamówienia.

4.3 Po otrzymaniu zamówienia przez Dostawcę, Dostawca prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia (w tym szczegóły dotyczące zamówionych Towarów i ceny).

4.4 Łączna cena zapłacona przez użytkownika za towary zostanie wyświetlona przy kasie. Dostawca jest uprawniony do dostosowania reklamowanej ceny w celu uwzględnienia wzrostu cen naszych dostawców, nałożenia nowych podatków lub ceł, błędu typograficznego lub błędu w informacjach cenowych od dostawców. Jeśli Dostawca będzie miał powód do skorygowania ceny, użytkownik będzie miał możliwość anulowania zamówienia przed wysyłką towarów.

4.4.1 Ceny podane na naszej stronie internetowej zawierają brytyjski podatek VAT. Zamówienia zagraniczne mogą podlegać cłom przywozowym i podatkom, które są pobierane, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, jakie opłaty mają zastosowanie.

4.5 W przypadku, gdy produkt jest wymieniony po nieprawidłowej cenie z powodu powyższego (patrz punkt 4.4), Dostawca ma prawo odmówić lub anulować każde zamówienie złożone po nieprawidłowej cenie, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone. Jeśli płatność została już przetworzona, a następnie anulujemy zamówienie, niezwłocznie dokonamy zwrotu pełnej wartości przetworzonej kwoty.

4.6 Płatność jest pobierana w całości w momencie złożenia zamówienia, niezależnie od określonego czasu realizacji.

4.7 Zasady korzystania z kodów rabatowych: Kody rabatowe są akceptowane tylko w podanych datach i godzinach, kod rabatowy nie powinien być wykorzystany poza tym terminem z powodu błędów popełnionych przez Soundboxstore

4.7.1 Kody rabatowe otrzymane z naszego newslettera lub innych promocji nie mogą być łączone z innymi rabatami. Nie jest możliwe użycie dwóch kodów rabatowych w tym samym zamówieniu. Jeśli posiadasz dwa kody rabatowe, musisz wybrać, który z nich chcesz wykorzystać.

4.7.2 Dostawca nie może zwrócić kwoty rabatu z mocą wsteczną po dokonaniu zakupu przez użytkownika.

5. umowa dotycząca cen i płatności

5.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnych Towarów z Witryny bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5.2 Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności.

5.3 Ceny nie są gwarantowane przez żaden okres, chyba że zostały wyraźnie podane na stronie internetowej. Dostawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyświetlanych cen i dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że ceny są prawidłowe w momencie składania zamówienia przez kupującego.

6. zgodność towarów

6.1 Rozsądne odchylenia w colour lub w wymiarach nie są uważane za wadę.

6.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w colour spowodowane przez oprogramowanie przeglądarki lub system komputerowy Kupującego.

6.3 Dostawca korzysta z materiałów wysokiej jakości. Niektóre z nich mają naturalny charakter, który nie może być uważany za wadę. Obejmuje to różnice w odcieniu, fakturze, wzorze, colour lub usłojenia.

7. dostawa produktów

7.1 Oferujemy usługę dostawy zgodnie z terminami wskazanymi przy każdym Produkcie na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że terminy dostaw są szacunkowe. Więcej informacji na temat dostawy Produktów można znaleźć na stronie Dostawa w naszej witrynie.


7.2 Szacowana data wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu wysyłki wysłanym pocztą elektroniczną. Ta data wysyłki wskazuje, kiedy spodziewamy się wysłać Produkty do naszego partnera dostawczego. Więcej informacji na temat naszego procesu wysyłki i dostawy oraz tego, jak długo po wysyłce należy oczekiwać dostarczenia Produktów, można znaleźć na stronie Dostawa w naszej witrynie. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wysyłkę i dostawę Produktów w szacowanych ramach czasowych, niestety nie możemy zagwarantować, że nie wpłyną na nie nieprzewidziane kwestie dotyczące producenta Produktu lub naszych partnerów dostawczych. Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać szacowanej daty wysyłki lub dostawy, skontaktujemy się z użytkownikiem, podając zmienioną szacowaną datę.

7.3 Dostawa zostanie zrealizowana, gdy dostarczymy Produkty na podany adres. Jeśli pod podanym przez użytkownika adresem nie będzie nikogo, kto mógłby odebrać dostawę, użytkownik otrzyma od nas wiadomość z informacją o sposobie zmiany terminu dostawy. Jeśli użytkownik nie przyjmie dostawy po trzech podjętych przez nas próbach, możemy potraktować umowę jako rozwiązaną przez użytkownika zgodnie z warunkami punktu 9 poniżej.

7.4 Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty ceny i dostarczeniu Towarów na Adres Dostawy. Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów na Adres Dostawy. W przypadku każdego kraju poza Wielką Brytanią, dostawa będzie realizowana na poziom ulicy/obrzeża, na palecie, która nie zostanie usunięta, wyłącznie w godzinach od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku Wielkiej Brytanii Towary będą dostarczane na poziom ulicy/skweru w godzinach od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Jeśli Kupujący wymaga dodatkowej usługi, takiej jak wniesienie Towarów do wybranego pomieszczenia lub usunięcie opakowania, należy o to poprosić z wyprzedzeniem, a wszelkie dodatkowe opłaty za tę usługę będą musiały zostać uiszczone przed ostateczną dostawą. Większe przedmioty są dostarczane na palecie, a kurier nie usuwa palety. Są one pakowane w ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Należy pamiętać, że wszelkie przedmioty uznane za towary paczkowe zostaną dostarczone między 9:00 a 17:00, a nieruchomości zostaną sprawdzone, jeśli dostawa zostanie pominięta.

7.5 W przypadku, gdy Kupujący zażąda dostawy do którejkolwiek z poniższych lokalizacji, nasi zewnętrzni przewoźnicy nie mogą zagwarantować, że będą w stanie ją zrealizować. Kupujący musi zawsze poprosić Dostawcę o potwierdzenie, że przewoźnik może dostarczyć towar, a jeśli tak, Kupujący będzie musiał uiścić dodatkową opłatę za dostawę;

7.6 Grenlandia, Islandia, Wyspy Owcze, Baleary, Svalbard, Jan Mayen, Malta, Cypr, Madera, DOM-TOM (departamenty i terytoria zamorskie Francji).

7.7 Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone przez niezależną firmę kurierską. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez niezależną firmę kurierską.

Nasz partner logistyczny dostarczy zamówienie do wejścia na parterze (chyba że określono ulepszoną usługę dostawy). Usługa ta jest dostępna tylko w niektórych obszarach i będzie podlegać dodatkowej opłacie. Jeśli chcesz, abyśmy zorganizowali konkretny dzień dostawy lub jeśli masz zamówienie krytyczne pod względem czasu, skontaktuj się z nami (hush@soundboxacousticstore.com), a my dołożymy wszelkich starań, aby odpowiednio to zorganizować, ale nie możemy tego zagwarantować. Ze względu na Covid-19, ulepszone dostawy do domu mogą być ograniczone.

7.8 Produkty dostarczane przez jednego z naszych kurierów mają maksymalnie 2 próby dostawy. Jeśli dostawa nie powiedzie się ponownie, ponieważ ktoś nie jest dostępny, aby ją odebrać, lub podałeś nieprawidłowy adres dostawy, zostaniesz obciążony pełną opłatą za ponowną dostawę, nawet jeśli dostawa była pierwotnie oferowana bezpłatnie lub po obniżonej cenie.

7.9 Po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma potwierdzenie z numerem przesyłki i szacowaną datą jej dostarczenia. Jeśli po upływie 7 dni od szacowanej daty przybycia nie otrzymasz zakupionych towarów, musisz poinformować o tym nasz zespół obsługi klienta (hush@soundboxacousticstore.com), abyśmy mogli zbadać sprawę i zapewnić, że towary dotrą do Ciebie tak szybko, jak to możliwe. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary niedostarczone po upływie 14 dni, jeśli nie poinformowałeś nas o ich niedostarczeniu.

7.10 Należy pamiętać, że możemy opóźnić dostawę zamówienia tylko o 14 dni. W przypadku braku gotowości do dostawy w tym terminie prosimy o zorganizowanie magazynu we własnym zakresie lub skontaktowanie się z nami pod adresem hush@soundboxacousticstore.com, aby poinformować o swoich wymaganiach, a my postaramy się je spełnić i poinformować o wszelkich dodatkowych kosztach.

7.11 Niedostarczone przesyłki - Wszelkie przedmioty zwrócone do zewnętrznego przewoźnika jako nieudane dostawy z powodu niedostępności kupujących zostaną obciążone przez zewnętrznego przewoźnika opłatą za drugą dostawę. Zdarza się to również w wyniku podania nieprawidłowych adresów dostawy. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem hush@soundboxacousticstore.com, aby uzyskać więcej informacji.

7.12 Obowiązkiem Kupującego jest bardzo dokładne sprawdzenie opakowania i Towarów pod kątem wszelkich uszkodzeń, natychmiast po ich odebraniu lub otrzymaniu od przewoźnika będącego osobą trzecią. Prosimy o dokładne sprawdzenie paczek po ich otrzymaniu. Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, wykazuje oznaki rozdarcia lub zgniecenia, należy oznaczyć dowód dostawy jako "uszkodzony" w polu podpisu na dowodzie dostawy (w tym na ręcznych elektronicznych urządzeniach przechwytujących). W przeciwnym razie nie będziemy mogli zgłosić roszczenia kurierowi, a zatem zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. Możesz również odmówić przyjęcia przesyłki i oznaczyć ją jako "uszkodzoną" (towary zostaną do nas zwrócone). W miarę możliwości prosimy o zrobienie zdjęć paczki i przesłanie ich do nas na adres hush@soundboxacousticstore.com.

7.13 Kupujący muszą zachować ostrożność podczas otwierania opakowania. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane usunięciem opakowania przez Kupującego, na przykład, jeśli Kupujący użyje noża do usunięcia opakowania, a Towary zostaną rozdarte / przecięte.

7.14 Przed wyrzuceniem pudełka należy upewnić się, że towary są w idealnym stanie, żadne zwroty nie będą przyjmowane bez oryginalnego opakowania.

7.15 Kupujący jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat celnych, w szczególności w Norwegii lub Szwajcarii. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty poniesione w związku z odbiorem towarów w takich krajach. W przypadku Norwegii i Szwajcarii będziemy wymagać podania numeru PID klienta w celu dostarczenia zamówienia, ponieważ jest to wymóg lokalnych organów celnych i kurierów oraz jest wymagane do odprawy celnej. Dane są wprowadzane jednorazowo do systemu i są bezpieczne, niedostępne i pozostają prywatne dla klienta. Nie są one przechowywane przez Sounboxstore na koncie klienta. Jeśli opłaty celne zostały uiszczone przez klienta, nie zwrócimy ich, jeśli zwracasz przedmiot z powodu zmiany zdania i nie pokryjemy żadnych opłat celnych za zwrot.

7.16 Przesyłki do Szwecji o niewielkich rozmiarach będą dostarczane wyłącznie do punktu odbioru i stamtąd odbierane.

8. odmowa dostawy

8.1 Jeśli Kupujący odmówi dostawy przedmiotu, który nie jest wadliwy, odliczymy opłatę za zwrot od żądanego zwrotu.

8.2 Jeśli Kupujący zdecyduje się odmówić dostawy produktu wykonanego na zamówienie, który nie jest wadliwy, Kupujący zrzeka się wszelkich praw do zwrotu pieniędzy.

8.3 Jeśli Kupujący chce zażądać nowej dostawy po odrzuceniu zamówienia nieuszkodzonego produktu, niezależnie od tego, czy jest to produkt dostępny w magazynie, czy wykonany na zamówienie, Kupujący będzie musiał z góry pokryć koszty dostawy.

9. przeniesienie ryzyka

9.1 Dostawca zleca wysyłkę Towarów niezawodnym i znanym firmom logistycznym. W związku z tym Dostawca nie obsługuje Towarów bezpośrednio.

9.2 Wysyłka nie jest obsługiwana przez Sounboxstore na soundboxstore.com. Jeśli nie zażądano inaczej, zamówione Towary zostaną przekazane w imieniu Kupującego firmie transportowej.

9.3 Z chwilą przekazania Towarów firmie transportowej odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub degradację zamówionych Towarów przechodzi na firmę transportową.

10. wadliwe lub uszkodzone produkty

10.1 Obowiązkiem każdego Kupującego jest pełna kontrola Towarów.

10.2 Jeżeli Kupujący jest świadomy, że opakowanie jest uszkodzone, musi powiadomić o tym Dostawcę. Dostawca będzie oczekiwał, że Kupujący mimo to przyjmie dostawę. W większości przypadków opakowanie chroni Towary przed wszelkimi uszkodzeniami.

10.3 W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi uszkodzenie lub wadę po otwarciu opakowania lub Towary są wadliwe, ponieważ nie są zgodne z Zamówieniem lub otrzymane Towary różnią się od zamówienia, wówczas Kupujący musi powiadomić Dostawcę pocztą elektroniczną na adres hush@soundboxacousticstore.com w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
Jeśli Kupujący tego nie uczyni, uznaje się, że Kupujący przyjął Towary.

10.4 W przypadku, gdy Towary są wadliwe lub zostały uszkodzone, gdy ryzyko i odpowiedzialność za Towary spoczywały na Dostawcy, a Kupujący chce zgłosić roszczenie z tytułu wady lub uszkodzenia, wówczas:

10.4.1 Kupujący musi zachować oryginalne opakowanie. Prosimy o zachowanie go w dobrym stanie. Bez oryginalnego opakowania Dostawca może nie być w stanie rozpatrzyć reklamacji Kupującego.

10.4.2 Jeśli Dostawca zgodzi się na wymianę produktu, uzgodni z Kupującym odbiór uszkodzonych lub w inny sposób wadliwych Towarów od Kupującego i dokona ich wymiany. Wymienione Towary zostaną dostarczone na Adres Dostawy zgodnie z punktem 6 bez dodatkowych kosztów. Nowy przedmiot zostanie uznany za nowe zamówienie i zastosowanie będą miały nasze terminy dostawy. Dostawca pokryje koszt wysyłki z powrotem do magazynu, jak również koszt dostawy nowego towaru na adres Kupującego.

10.4.3 Dostawca zbada Towary i ustali, czy wada powstała z winy Kupującego czy Dostawcy.

10.4.4 W przypadku, gdy jakakolwiek wada leży po stronie Dostawcy, z uwagi na sprzedane Towary, wymiana zostanie zwykle zrealizowana w najkrótszym możliwym terminie od daty powiadomienia Dostawcy przez Kupującego o wadzie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zaoferowania zwrotu pieniędzy. Zwroty są zwykle wypłacane w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Dostawcy przez Kupującego o wadzie, co jest wymagane przez prawo.

10.5 W przypadku, gdy zwrócone Towary zostaną uznane za uszkodzone w wyniku działań Kupującego, Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawienia takich szkód.

11. anulowanie

11.1 Niniejszy punkt odnosi się do dodatkowych praw, które mogą przysługiwać Kupującym będącym konsumentami.

11.2 W przypadku produktów znajdujących się w magazynie, po otrzymaniu płatności nie jesteśmy w stanie wprowadzić żadnych zmian w zamówieniu. Obejmuje to zmianę adresu dostawy, opcji dostawy i anulowanie produktów. Jeśli zamówienie zostało zwrócone z powrotem do nas bez naszej winy (niewystarczające dane adresowe dostawy lub niedostępność użytkownika), użytkownik może zostać obciążony opłatą za ponowną dostawę.

11.3 Użytkownik może anulować zawartą z nami umowę dotyczącą zamówionych towarów standardowych i dostępnych w magazynie w dowolnym momencie, pod warunkiem, że towary nie zostały jeszcze wysłane. Aby anulować zamówienie, należy powiadomić nas na piśmie na adres hush@soundboxacousticstore.com, podając swoje imię i nazwisko, numer zamówienia i powód anulowania, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów rejestracji. Dostawca może anulować zamówienie w dowolnym momencie bez podania przyczyny, powiadamiając klienta i dostarczając zwrot pieniędzy oraz dowód zwrotu pieniędzy pocztą elektroniczną.

11.4 W przypadku produktów na zamówienie (produktów, które nie są dostępne w magazynie i które muszą zostać wyprodukowane), klient ma 14 dni na anulowanie zakupu od momentu złożenia zamówienia. W przypadku rezygnacji po upływie 14 dni, użytkownik zostanie obciążony pełną ceną produktu/produktów. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

11.5 Soundboxstore nie oferuje bezpłatnej usługi zwrotu. Kupujący ma prawo do dokonania własnych ustaleń dotyczących zwrotu produktu.
Nie pokrywamy kosztów dostawy zwracanych niechcianych towarów. Jednakże, jeśli musisz zwrócić przedmiot, ponieważ jest wadliwy lub z powodu czegoś, co zrobiliśmy źle, nie obciążymy Cię kosztami zwrotu / odbioru.
Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub uszkodzone podczas transportu do nas. W przypadku zwrotu zakupionego towaru pocztą zalecamy uzyskanie dowodu nadania przesyłki.

11.6 Kupujący będący konsumentem nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień dotyczących produktów wykonanych na zamówienie po upływie 7 dni od złożenia zamówienia, ponieważ w tym momencie rozpoczyna się produkcja i nie możemy odstąpić od umowy z dostawcą.

11.7 Jeśli Nabywca będący konsumentem skorzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, ale nie zadbał o Towary do czasu ich zwrotu i otrzymania przez Dostawcę lub nie zwróci Towarów Dostawcy w ich oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu lub nie zwróci Towarów Dostawcy, wówczas Dostawca będzie uprawniony do potrącenia ze zwrotu na rzecz Nabywcy będącego konsumentem wszelkich kwot, które są w uzasadniony sposób niezbędne do naprawy lub wymiany Towarów i/lub ich opakowania i/lub odzyskania Towarów od Nabywcy będącego konsumentem (w zależności od przypadku). Kwota ta zależy od uznania Soundboxstore i może wynosić do 30% pierwotnej ceny zakupu.

11.8 Jeśli Nabywca będący konsumentem otrzyma wadliwy, uszkodzony lub nieprawidłowy produkt, a wada produktu nie została spowodowana przez Nabywcę będącego konsumentem, na przykład niewłaściwe obchodzenie się z nadawcą, temperatura lub warunki pogodowe, zorganizujemy odpowiednie rozwiązanie w zależności od okoliczności każdego konkretnego przypadku.

11.9 Przed zwrotem zakupionych towarów należy upewnić się, że są one w takim samym stanie, w jakim zostały pierwotnie wysłane. Niechciane przedmioty muszą zostać zwrócone w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, w tym w oryginalnym, nieoznakowanym i nieuszkodzonym opakowaniu. Prosimy o dokładne sprawdzenie towarów przed pozbyciem się opakowania, nie możemy zorganizować odbioru przedmiotów, które nie są zapakowane.
Nie zapewniamy dodatkowych pudełek.

11.10 W przypadku wszystkich zwrotów możemy zastosować 15% opłatę za uzupełnienie zapasów po zwrocie zamówienia. Opłata ta będzie uzależniona od stanu produktów, a my najpierw skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia stanu zamówienia. Zdecydowanie zaleca się zrobienie zdjęć produktu/opakowania przed odesłaniem go do nas, a my dostarczymy zdjęcia tego, jak produkt i opakowanie zostały odebrane.
Utylizacja opakowania towaru lub wszelkich uszkodzonych towarów, które nie zostaną zwrócone - po uzgodnieniu z zespołem Soundboxstore - będzie obowiązkiem Kupującego.

12. gwarancje i rękojmia

12.1 Oprócz wszelkich obowiązujących praw konsumenta i/lub praw ustawowych, Dostawca oferuje gwarancję producenta. Gwarancja producenta stanowi, że materiały i wykonanie Towarów będą wolne od wad przez okres pięciu lat od daty odbioru Towarów przez Kupującego lub przewoźnika będącego osobą trzecią.

12.2 W przeciwnym razie wszystkie nasze towary objęte są roczną gwarancją producenta. Jest to dodatek do ustawowych praw konsumenta wynikających z ustawy o sprzedaży towarów w odniesieniu do wadliwych lub błędnie opisanych towarów.

12.3 Jednakże niniejsze klauzule nie mają zastosowania, jeśli usterka wynika z:

12.4 Nienormalnego użytkowania, użytkowania innego niż osobiste, komercyjne lub w warunkach pracy, nieprzestrzegania instrukcji, niewłaściwego użytkowania, zmian lub nieautoryzowanych napraw, umyślnego uszkodzenia, niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania ze strony Kupującego lub osoby trzeciej; lub

12.5 Wszelkie późniejsze uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, elektrolityczne lub inne po przejściu ryzyka na Kupującego, które nie są spowodowane wadą Towarów.

12.6 Jeśli Towary są wadliwe, Kupujący musi skontaktować się z Dostawcą pocztą elektroniczną na adres hush@soundboxacousticstore.com w ciągu 7 dni od wykrycia wady lub w ciągu 7 dni od odbioru Towarów, jeśli Towary były wadliwe w momencie odbioru lub wystąpił jakikolwiek problem z zamówieniem.

12.7 Wadliwe Towary muszą zostać zwrócone przez Kupującego, na koszt Kupującego, w ciągu 7 dni od powiadomienia Dostawcy przez Kupującego zgodnie z punktem 8.2 powyżej.

12.8 Dostawca wymaga, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu z odpowiednim ubezpieczeniem na czas podróży powrotnej.

12.9 W ciągu 30 dni od zwrotu Towarów do Dostawcy, Dostawca przeprowadzi kontrolę stanu Towarów.

12.10 Jeśli Dostawca/Producent uzna, że Towary są wadliwe, Dostawca/Producent podejmie kroki w celu dokonania zwrotu kosztów na rzecz Kupującego w ciągu 30 dni od daty kontroli przeprowadzonej przez Dostawcę. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której Kupujący użył przy zakupie Towarów. Kupujący otrzyma również zwrot wszystkich uzasadnionych kosztów dostawy.

12.11 Jeżeli Dostawca nie uzna, że Towary są wadliwe, wówczas Kupujący musi dokonać ustaleń dotyczących odbioru Towarów w ciągu 30 dni od daty kontroli przez Dostawcę.

12.12 W przypadku, gdy Towary nie zostaną odebrane przez Kupującego lub przewoźnika będącego osobą trzecią w ciągu 100 dni od daty kontroli Dostawcy, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zwrot Towarów Kupującemu.

13. zwroty

13.1 Nie pokrywamy kosztów dostawy zwracanych niechcianych towarów. Jednakże, w przypadku konieczności zwrotu towaru z powodu jego wadliwości lub z powodu błędu popełnionego przez nas, nie pobieramy opłaty za zwrot/odbiór towaru.

13.2 Jeśli przedmiot jest wadliwy, zaoferujemy wymianę, naprawę lub pełny zwrot pieniędzy, ale tylko w przypadku wymiany lub naprawy:

  • nie jest możliwa
  • byłaby zbyt kosztowna, biorąc pod uwagę charakter produktu/wady
  • byłoby bardzo niewygodne dla klienta
  • nie może zostać ukończona przez naszą fabrykę w ciągu 12-18 tygodni

13.3 W przypadku wszystkich zwrotów możemy zastosować 15% opłatę za uzupełnienie zapasów po zwrocie zamówienia. Opłata ta będzie uzależniona od stanu produktów. Najpierw skontaktujemy się z Tobą, aby omówić stan zamówienia. Zdecydowanie zaleca się zrobienie zdjęć produktu/opakowania przed odesłaniem go do nas, a my dostarczymy zdjęcia tego, jak produkt i opakowanie zostały odebrane.

13.4 W przypadku zamówień wysyłanych do Norwegii i Szwajcarii nie zwracamy żadnych opłat celnych uiszczonych przy pierwszym odbiorze towarów.

14. ryzyko i odpowiedzialność

14.1 Kupujący zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z wszelkich dostarczonych Towarów oraz że będzie korzystał z Towarów zgodnie z prawem i wyłącznie do celów, do których takie Towary są przeznaczone, i przez cały czas zgodnie z wszelkimi obowiązującymi instrukcjami producenta, poradami, sugestiami, wskazówkami i informacjami. Obejmuje to zapewnienie, że Kupujący zapozna się ze wszystkimi informacjami i wskazówkami dostarczonymi przez producenta, podejmie wszelkie wymagane środki ostrożności i/lub testy przed użyciem oraz w pełni zrozumie, co zawierają Towary.

14.2 Ponadto Kupujący zgadza się, że nie będzie niewłaściwie używać dostarczonych Towarów i będzie przestrzegać wszelkich przepisów mających zastosowanie do dostarczonych Towarów.

14.3 W przypadku wszystkich produktów obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się, że Towary są odpowiednie do własnego użytku Kupującego.

14.4 Kupujący w szczególności przyjmuje do wiadomości, że skuteczność wszelkich produktów będzie również zależeć od prawidłowego i skutecznego użytkowania, przechowywania, kontroli i okresowej rutynowej konserwacji.

14.5 Kupujący wyraźnie zgadza się, że Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a ponadto, że Kupujący zabezpieczy Dostawcę przed wszelkimi stratami lub wydatkami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia niniejszego punktu 9.

14.6 W przypadku, gdy Kupujący dostarczył jakiekolwiek specyfikacje i/lub pomiary, wówczas ich dokładność pozostaje wyłączną odpowiedzialnością Kupującego, a Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty i/lub wydatki poniesione z powodu jakichkolwiek niedokładności lub problemów wynikających z dostarczonych specyfikacji i/lub pomiarów.

15. odpowiedzialność

15.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Dostawcy lub jego pracowników lub agentów ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, która nie może być ograniczona lub wyłączona przez prawo.

15.2 Dostawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody.

15.3 Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego w związku z niedostarczeniem Towarów na Adres Dostawy w uzgodnionym terminie.

15.4 W przypadku naruszenia przez Dostawcę któregokolwiek z niniejszych Warunków, środki zaradcze przysługujące Kupującemu są ograniczone do odszkodowania, które w żadnym wypadku nie przekroczy ceny Towarów.

15.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków i żadne wyraźne lub dorozumiane zrzeczenie się przez Dostawcę egzekwowania któregokolwiek z jego praw wynikających z niniejszej umowy nie narusza jego praw do egzekwowania tych praw w przyszłości.

15.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi zdarzeń losowych, wypadków, wojny, pożaru, strajków, blokad, awarii jakiejkolwiek komunikacji, w tym systemów telekomunikacyjnych lub komputerowych, awarii zakładu lub maszyn lub niedoboru lub niedostępności surowców z naturalnego źródła zaopatrzenia, a Dostawca będzie uprawniony do uzasadnionego przedłużenia swoich zobowiązań.

16. każdy z niniejszych warunków działa niezależnie

16.1 Każdą klauzulę lub dowolną część niniejszych Warunków należy traktować jako niezależną od pozostałych. Oznacza to, że jeśli jakakolwiek klauzula lub jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną lub nieważną, zostanie ona oddzielona i nie wpłynie na wykonalność lub ważność pozostałej części niniejszych Warunków.

17. całość umowy

17.1 Niniejsze Warunki będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem angielskim i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

18. wielkie pytania dotyczące brexitu

18.1 W soundboxstore.com chcemy, aby obsługa klienta była bezproblemowa, dlatego zakontraktowaliśmy naszych kurierów do dostarczania wszystkich towarów w całej Europie "DDP", z wyjątkiem Norwegii i Szwajcarii.

Co to jest usługa Delivered Duty Paid (DDP)?
Delivered Duty Paid (DDP) to umowa dostawy, w ramach której sprzedawca przejmuje całą odpowiedzialność, ryzyko i koszty związane z transportem towarów do momentu otrzymania lub przekazania ich przez kupującego w porcie docelowym. Umowa ta obejmuje opłacenie kosztów wysyłki, ceł eksportowych i importowych, ubezpieczenia i wszelkich innych wydatków poniesionych podczas wysyłki do uzgodnionej lokalizacji w kraju kupującego. Jeśli chodzi o doświadczenie klienta podczas zakupów w soundboxstore.com, po prostu - nic się nie zmienia. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi linkami dotyczącymi DDP: https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/ddp-delivery-duty-paid/Dziękujemy za odwiedzenie Soundbox.