Duurzaamheidsverklaring

SoundBoxStore.com zet zich in voor duurzaamheid en het verminderen van de impact van het milieu. Dit rapport schetst de inspanningen van het bedrijf om duurzaamheid te bereiken en de uitstoot van broeikasgas (BKG) te verminderen. SoundBoxStore.com heeft ISO 14067: 2018 -certificering behaald, wat onze toewijding aan duurzaamheid valideert. Broeikasgasemissies In 2022 straalde SoundBoxStore.com 1.63 TCO2E/P van broeikasgasemissies uit. We hebben maatregelen genomen om onze emissies te verminderen, zoals het optimaliseren van onze scheepvaartroutes, het gebruik van energie-efficiënte verlichting in onze faciliteiten en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen waar mogelijk. We blijven onze emissies volgen en nieuwe maatregelen implementeren om onze CO2 -voetafdruk te verminderen. Product duurzaamheid SoundBoxStore.com streeft ernaar duurzame producten aan te bieden die op een milieuvriendelijke manier worden vervaardigd. We hebben een duurzaam productbeleid geïmplementeerd dat prioriteit geeft aan milieuvriendelijke materialen, zoals gerecyclede kunststoffen en duurzame houtbronnen. We streven er ook naar om ons verpakkingsafval te verminderen door biologisch afbreekbare en recyclebare materialen te gebruiken. Supply Chain Duurzaamheid We erkennen dat onze supply chain een aanzienlijke invloed heeft op het milieu. Daarom hebben we een duurzaamheidsbeleid van de supply chain geïmplementeerd dat onze leveranciers aanmoedigt zich te houden aan duurzame praktijken. We werken nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat hun productieprocessen milieuvriendelijk zijn en dat ze prioriteit geven aan duurzaamheid in hun activiteiten. Afvalvermindering SoundBoxStore.com streeft ernaar afval te verminderen en onze impact op het milieu te minimaliseren. We hebben een afvalverminderingsbeleid geïmplementeerd dat onze werknemers aanmoedigt om te verminderen, opnieuw te gebruiken en te recyclen. We hebben ook een recyclingprogramma in onze faciliteiten geïmplementeerd en we werken samen met onze leveranciers om verpakkingsafval te verminderen. Betrokkenheid van de gemeenschap Bij SoundBoxStore.com erkennen we dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de gemeenschap waarin we werken. We hebben een beleid voor betrokkenheid van de gemeenschap geïmplementeerd dat onze werknemers aanmoedigt om vrijwilligerswerk te doen en lokale milieu -initiatieven te ondersteunen. We doneren ook een deel van onze winst aan milieuorganisaties die aansluiten bij onze waarden. Conclusie SoundBoxStore.com is toegewijd aan duurzaamheid en we zijn er trots op ISO 14067: 2018 -certificering te hebben bereikt. We erkennen dat onze acties invloed hebben op het milieu en zijn toegewijd aan het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen, het aanbieden van duurzame producten, het bevorderen van duurzaamheid van de supply chain, het verminderen van afval en het ondersteunen van onze gemeenschap. We zullen onze voortgang blijven volgen en nieuwe maatregelen implementeren om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken.