De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en trouwe klanten van www.soundboxstore.com. Wanneer u onze website bezoekt, dient u kennis te nemen van de onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden


De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die op deze website plaatsvinden. Wij behandelen elke bestelling van goederen als een aanbod van u om de goederen onder deze Algemene Voorwaarden te kopen. Het plaatsen van een bestelling betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert. Lees ze zorgvuldig door en print een exemplaar voor toekomstig gebruik.

Algemene informatie
Aanvaarding
Producten bestellen
Prijzen van producten
Prijzen & Betalingsovereenkomst
Conformiteit van goederen
Levering van producten
Weigering van levering
Overdracht van risico's
Defecte of beschadigde producten
Annuleringen
Garanties en waarborg
Terugbetalingen
Risico & verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Elk van deze termen werkt onafhankelijk
Gehele overeenkomst
De Brexit-kwesties

1. algemene informatie

1.1 "Koper" betekent de persoon en/of organisatie die de Goederen van de Leverancier koopt of overeenkomt deze te kopen;

1.2 "Consument" heeft de betekenis zoals beschreven in artikel 12 van de Unfair Contract Terms Act 1977;

1.3 "Consument Koper" is een Koper die een Consument is.

1.4 "Contract": het contract tussen de Leverancier en de Koper voor de verkoop en aankoop van Goederen waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen;

1.5 "Goederen" of "Producten": de artikelen die de Koper overeenkomt van de Leverancier te kopen;

1.6 "Goederen op bestelling": artikelen die momenteel niet op voorraad zijn. Zij kunnen ook verwijzen naar colour of stofopties die niet online beschikbaar zijn, maar wel kunnen worden geleverd. Dus als de Koper bijvoorbeeld de stof en afwerking kiest van een meubel dat op dat moment niet op voorraad is, dan is dit op bestelling gemaakt.

1.7 "Goederen op maat" betekent artikelen die op maat zijn gemaakt, die zijn aangepast aan de eigen smaak van de Koper, aangepast of gewijzigd op een manier door de Leverancier in overeenstemming met de eigen specificatie en keuze van de Koper. Dus als de Koper bijvoorbeeld de afmetingen van een bank verandert, is dit een Goed op Maat.

1.8 "Leverancier" betekent Soundboxstore, 73 Central Street, Clerkenwell, Londen, EC1V 8BU.

1.9 "Algemene Voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden, maar omvat tevens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk door de Leverancier zijn overeengekomen;

1.10 "Werkdagen" betekent maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur GMT, met uitzondering van alle officiële en bank feestdagen in Engeland en Wales.

1.11 "Website" betekent www.soundboxstore.com

2. aanvaarding

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van Goederen door de Leverancier aan de Koper en prevaleren boven enige andere communicatie, overeenkomst of documentatie van de Koper. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van de Koper als Consument.

2.2 Indien de Koper de levering van de Goederen aanvaardt, dan geldt dit als afdoend bewijs van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Koper.

2.3 Eventuele speciale voorwaarden die van toepassing zijn, zullen worden uiteengezet in een e-mail aan de Koper en zullen deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien Leverancier daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

2.5 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, maar dit recht laat de bestaande Algemene Voorwaarden onverlet (met inbegrip van eventuele speciale of gewijzigde voorwaarden die door de Koper bij aankoop zijn aanvaard).

2.6 Eventuele klachten van de Koper dienen schriftelijk te worden gericht aan het adres van de Leverancier vermeld in artikel 1.8 hierboven.

2.7 Door het toevoegen van uw persoonlijke gegevens (zoals telefoon of e-mail) geeft u ons team toestemming om contact met u op te nemen voor orderupdates of marketingdoeleinden.

3. producten bestellen

3.1 Om een bestelling te plaatsen moet de Koper online aankopen en de stappen voor het plaatsen van de bestelling volgen totdat u bericht ontvangt dat uw bestelling met succes is geplaatst.

3.2 Alle bestellingen van Goederen worden beschouwd als een aanbod van de Koper om Goederen te kopen krachtens deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan aanvaarding door de Leverancier. De Leverancier kan ervoor kiezen een order om welke reden dan ook niet te accepteren.

3.3 Indien de Leverancier niet in staat is de Goederen te leveren (indien de Goederen niet langer leverbaar of verouderd zijn), zal de Leverancier de Koper hiervan in kennis stellen. De Koper kan ofwel alternatieve goederen kiezen ofwel binnen 30 dagen een volledige terugbetaling ontvangen.

3.4 De Leverancier kan de bestelling op elk moment zonder reden annuleren door de Klant hiervan op de hoogte te stellen en de terugbetaling en het bewijs van terugbetaling per e-mail te verstrekken.

4. prijzen van producten

4.1 De prijs van de Goederen is inclusief BTW en zoals weergegeven op de website en zoals de Koper zijn keuze voor op maat gemaakte goederen heeft afgerond. Prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals vermeld op de website, tenzij er een lopende promotie wordt geadverteerd. De totale prijs, inclusief btw en bezorging, wordt weergegeven en bevestigd bij het afrekenen voordat de bestelling wordt bevestigd.

4.1.1 Voor Noorwegen en Zwitserland zijn de prijzen op de website exclusief btw en lokale invoerkosten en douanerechten die lokaal moeten worden betaald volgens de regels voor invoerbelasting. De koerier zal contact met je opnemen om dit direct te regelen.

4.2 Betaling van de prijs plus eventuele van toepassing zijnde btw en leveringskosten moet volledig worden voldaan voordat de bestelling wordt verwerkt.

4.3 Zodra de Leverancier de bestelling heeft ontvangen, stuurt hij per e-mail een bevestiging van de bestelling (met inbegrip van de details van de bestelde Goederen en de prijs).

4.4 De totale prijs die u betaalt voor de goederen zal worden getoond bij het afrekenen. De Leverancier heeft het recht om de geadverteerde prijs aan te passen om rekening te houden met verhogingen van de prijzen van onze leveranciers, de heffing van nieuwe belastingen of heffingen, typografische fouten of fouten in de prijsinformatie van leveranciers. Indien de Leverancier reden heeft om de prijs aan te passen, wordt u de mogelijkheid geboden om de bestelling te annuleren voordat de goederen worden verzonden.

4.4.1 De prijzen op onze site zijn inclusief BTW in het Verenigd Koninkrijk. Buitenlandse bestellingen kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt.

4.5 In het geval dat een product wordt vermeld tegen een onjuiste prijs als gevolg van het bovenstaande (zie artikel 4.4) heeft de Leverancier het recht om een bestelling die is ingediend tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd. Als uw betaling al is verwerkt en wij uw bestelling vervolgens annuleren, zullen wij onmiddellijk het volledige bedrag van het verwerkte bedrag terugbetalen.

4.6 Betaling vindt volledig plaats op het moment van bestelling, ongeacht de opgegeven levertijd.

4.7 Regels voor het gebruik van kortingscodes: Kortingscodes worden alleen geaccepteerd binnen de opgegeven data en tijden, kortingscodes mogen niet worden gebruikt buiten deze datum als gevolg van fouten gemaakt door Soundboxstore

4.7.1 Kortingscodes die je ontvangt via onze nieuwsbrief of andere promoties kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen. Het is niet mogelijk om twee kortingscodes in dezelfde bestelling te gebruiken. Als je twee kortingscodes hebt, moet je dus kiezen welke je wilt gebruiken.

4.7.2 De Leverancier kan uw kortingsbedrag niet achteraf restitueren nadat u uw aankoop heeft gedaan.

5. prijs- & betalingsovereenkomst

5.1 De Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid Goederen van de Website te verwijderen.

5.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder enige aansprakelijkheid te weigeren.

5.3 Tenzij specifiek weergegeven op de website, zijn prijzen niet gegarandeerd voor een bepaalde periode. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de getoonde prijzen bij te werken en zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

6. conformiteit van goederen

6.1 Redelijke variaties in de colour of in de afmetingen worden niet beschouwd als een gebrek.

6.2 De Leverancier kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige variatie in colour veroorzaakt door de browsersoftware of het computersysteem van de Koper.

6.3 Leverancier gebruikt materialen van hoge kwaliteit. Sommige daarvan hebben een natuurlijk karakter, wat niet als een gebrek mag worden beschouwd. Dit omvat variaties in tint, textuur, patroon, colour of nerf.

7. levering van producten

7.1 Wij bieden een bezorgservice in overeenstemming met de levertijden die bij elk Product op onze site staan vermeld. Houd er rekening mee dat levertijden schattingen zijn. Je kunt meer te weten komen over de levering van onze Producten door de informatie op de pagina Levering van onze site te lezen.


7.2 De geschatte verzenddatum wordt vermeld in een verzendbevestiging die per e-mail wordt verzonden. Deze verzenddatum geeft aan wanneer wij verwachten de Producten naar onze bezorgpartner te sturen. Raadpleeg de pagina Levering op onze site voor meer informatie over ons verzend- en leveringsproces en hoe lang u na verzending de levering van de Producten kunt verwachten. Hoewel wij al het redelijke zullen doen om ervoor te zorgen dat uw Producten binnen de geschatte tijd worden verzonden en geleverd, kunnen wij helaas niet garanderen dat dit niet wordt beïnvloed door onvoorziene problemen bij de fabrikant van het Product of onze leveringspartners. Als we de geschatte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, nemen we contact met je op met een herziene geschatte datum.

7.3 Uw levering is voltooid wanneer wij de Producten afleveren op het adres dat u ons hebt gegeven. Als er niemand beschikbaar is op uw adres om de levering in ontvangst te nemen, laten wij een briefje achter met informatie over hoe u de levering opnieuw kunt regelen. Als u de levering na drie pogingen door ons niet hebt geaccepteerd, kunnen wij de overeenkomst behandelen als door u geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 9 hieronder.

7.4 Het eigendomsrecht van de Goederen gaat pas over op de Koper na volledige betaling van de prijs en levering van de Goederen op het Afleveradres. Het risico voor de Goederen gaat over op de Koper bij levering van de Goederen op het Afleveradres. Voor elk land buiten het Verenigd Koninkrijk wordt de levering op straatniveau/op de stoep afgeleverd, op een pallet die niet wordt verwijderd, uitsluitend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Voor het Verenigd Koninkrijk worden de goederen op straatniveau geleverd van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Als de koper extra service wenst, zoals het naar de kamer van zijn keuze brengen van de goederen of het verwijderen van de verpakking, dan moet dit vooraf worden aangevraagd en moeten eventuele extra kosten voor deze service worden betaald voordat de goederen worden afgeleverd. Grotere artikelen worden op een pallet geleverd en de koerier zal de pallet niet verwijderen. Deze worden op deze manier verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen. Houd er rekening mee dat alle artikelen die als pakketgoederen worden beschouwd tussen 9.00 en 17.00 uur worden bezorgd en dat eigendommen een kaart krijgen als de bezorging wordt gemist.

7.5 Indien de Koper levering wenst op een van de volgende locaties, kunnen onze externe vervoerders niet garanderen dat zij kunnen leveren. De Koper moet de Leverancier altijd om bevestiging vragen dat de vervoerder kan leveren, en als dat het geval is, moeten de extra leveringskosten door de Koper worden betaald;

7.6 Groenland, IJsland, Faeröer, Balearen, Spitsbergen, Jan Mayen, Malta, Cyprus, Madeira, DOM-TOM (Overzeese departementen en gebiedsdelen van Frankrijk)

7.7 Je bestelling wordt behandeld en geleverd door een onafhankelijke koeriersdienst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor vertragingen die worden opgelopen door de onafhankelijke koeriersdienst.

Onze logistieke partner levert je bestelling af bij een ingang op de begane grond (tenzij een verbeterde bezorgservice is gespecificeerd). Deze service is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden en er wordt een toeslag in rekening gebracht. Als je wilt dat we een specifieke dag van levering regelen, of als je een bestelling hebt die tijdkritisch is, neem dan contact met ons op (hush@soundboxacousticstore.com) en we zullen ons best doen om dit te regelen, maar we kunnen dit niet garanderen. Vanwege Covid-19 kunnen verbeterde leveringen bij je thuis beperkt zijn.

7.8 Producten die geleverd worden door een van onze koeriers hebben maximaal 2 afleverpogingen. Als de levering opnieuw mislukt omdat er niemand beschikbaar is om het in ontvangst te nemen, of als je een onjuist afleveradres hebt opgegeven, wordt de volledige herlevering in rekening gebracht, zelfs als de levering oorspronkelijk gratis of tegen een gereduceerd tarief werd aangeboden.

7.9 Zodra je bestelling is verzonden, ontvang je een bevestiging met een trackingnummer en een verwachte aankomstdatum. Als je na 7 dagen na deze geschatte aankomstdatum je aankoop nog niet hebt ontvangen, moet je ons Customer Support-team (hush@soundboxacousticstore.com) op de hoogte stellen, zodat we dit kunnen onderzoeken en ervoor kunnen zorgen dat de goederen zo snel mogelijk bij je arriveren. We zijn niet verantwoordelijk voor goederen die na 14 dagen nog niet zijn geleverd als je ons niet hebt geïnformeerd over de niet-levering.

7.10 Houd er rekening mee dat we de levering van je bestelling maximaal 14 dagen kunnen uitstellen. Mocht je binnen dit tijdsbestek niet klaar zijn voor levering, regel dan zelf je opslagruimte of neem contact met ons op via hush@soundboxacousticstore.com om je wensen kenbaar te maken.

7.11 Niet-geleverde zendingen - Artikelen die als mislukte zending aan de externe transporteur worden geretourneerd omdat kopers niet beschikbaar zijn, worden door de externe transporteur in rekening gebracht voor een tweede levering. Dit komt ook voor als gevolg van onjuiste afleveradressen. Neem in dat geval contact met ons op via hush@soundboxacousticstore.com voor meer informatie.

7.12 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de verpakking en de Goederen onmiddellijk na afhaling of ontvangst van een derde vervoerder zorgvuldig te onderzoeken op eventuele schade. Inspecteer uw pakketten zorgvuldig wanneer ze aankomen. Als de verpakking open of beschadigd is of tekenen van scheuren of pletten vertoont, markeer de leveringsbon dan als 'beschadigd' in het vakje voor de handtekening op het bewijs van levering (inclusief handheld elektronische capture-apparaten). Zo niet, dan kunnen we geen claim indienen bij de koerier en is restitutie niet mogelijk. Je kunt er ook voor kiezen om de levering te weigeren en als 'beschadigd' te markeren (de goederen worden dan naar ons teruggestuurd). Maak indien mogelijk foto's van het pakket en stuur deze naar ons op hush@soundboxacousticstore.com

7.13 Kopers moeten voorzichtig zijn bij het openen van verpakkingen. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt als een Koper de verpakking verwijdert, bijvoorbeeld als de Koper een mes gebruikt om de verpakking te verwijderen en de Goederen worden gescheurd/gesneden.

7.14 Voordat u de doos weggooit, dient u ervoor te zorgen dat de goederen in perfecte staat zijn, er worden geen retourzendingen geaccepteerd zonder de originele verpakking.

7.15 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om alle douanekosten te betalen, met name in Noorwegen of Zwitserland. De Leverancier is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van de ontvangst van goederen in dergelijke landen waar van toepassing. Voor Noorwegen en Zwitserland hebben we de PID van de klant nodig om bestellingen af te leveren, aangezien dit een vereiste is van de plaatselijke douane en koeriers en vereist is voor inklaring. De gegevens worden eenmaal ingevoerd in het systeem en zijn veilig, niet toegankelijk en blijven privé voor de klant. Ze worden niet bewaard door Sounboxstore op de account van de klant. Als er douanekosten zijn betaald door de klant, zullen we deze niet terugbetalen als je een artikel retourneert omdat je van gedachten bent veranderd en we zullen geen douanekosten voor retourzendingen dekken.

7.16 Artikelen met een klein pakketformaat die naar Zweden worden verzonden, worden alleen afgeleverd bij een afhaalwinkel om daar te worden opgehaald.

8. weigering van levering

8.1 Als de Koper de levering weigert van een artikel dat niet defect is, brengen we de retourkosten in mindering op de gevraagde restitutie.

8.2 Als de Koper besluit de levering van een op maat gemaakt artikel dat niet defect is te weigeren, doet de Koper afstand van elk recht op restitutie.

8.3 Indien de Koper een nieuwe levering wenst aan te vragen na weigering van een bestelling van een onbeschadigd product, ongeacht of het een op voorraad of op maat gemaakt product betreft, dient de Koper de leveringskosten vooraf te betalen.

9. overdracht van risico's

9.1 Leverancier besteedt de verzending van Goederen uit aan betrouwbare en bekende logistieke bedrijven. Als zodanig behandelt Leverancier de Goederen niet rechtstreeks.

9.2 Verzending wordt niet verzorgd door Sounboxstore at soundboxstore.com. Indien niet anders verzocht, worden de bestelde Goederen namens de Koper aan een transportbedrijf overhandigd.

9.3 Zodra de Goed(eren) aan het transportbedrijf zijn overhandigd, gaat de verantwoordelijkheid voor toevallige schade of beschadiging van de bestelde Goederen over op het transportbedrijf.

10. defecte of beschadigde producten

10.1 Het is de plicht van elke Koper om Goederen volledig te inspecteren.

10.2 Indien een Koper zich ervan bewust is dat de verpakking beschadigd is, dient hij dit aan de Leverancier te melden. De Leverancier verwacht dat de Koper de levering desondanks accepteert. In de meeste gevallen beschermt de verpakking de Goederen tegen schade.

10.3 Indien een Koper zich bewust is van schade of defecten nadat de verpakking is geopend, of indien de Goederen defect zijn in die zin dat zij niet voldoen aan de Bestelling, of indien de ontvangen Goederen afwijken van de bestelling, dan dient de Koper de Leverancier binnen 14 dagen na de datum van ontvangst per e-mail op de hoogte te stellen via hush@soundboxacousticstore.com.
Indien de Koper dit niet doet, wordt de Koper geacht de Goederen te hebben aanvaard.

10.4 Indien de Goederen gebrekkig zijn of werden beschadigd terwijl het risico en de verantwoordelijkheid voor de Goederen bij de Leverancier lag en de Koper een vordering wegens gebrek of schade wenst in te stellen, dan:

10.4.1 dient de Koper de originele verpakking te behouden. Wij verzoeken om deze in goede staat te bewaren. Zonder de originele verpakking kan de Leverancier de klacht van de Koper mogelijk niet in behandeling nemen.

10.4.2 Indien de Leverancier ermee instemt om het product te vervangen, dan zal hij afspraken maken met de Koper om de beschadigde of anderszins defecte Goederen bij de Koper op te halen en deze te vervangen. De vervangende Goederen zullen zonder extra kosten worden afgeleverd op het Afleveradres in overeenstemming met artikel 6. Het nieuwe artikel wordt beschouwd als een nieuwe bestelling en onze levertijden zijn van toepassing. De Leverancier dekt de kosten van de terugzending naar het magazijn en de kosten van de levering van het nieuwe artikel op het adres van de Koper.

10.4.3 De Leverancier zal de Goederen onderzoeken en bepalen of het defect de schuld is van de Koper of van de Leverancier.

10.4.4 Indien een defect aan de Leverancier te wijten is aan de verkochte Goederen, zal een vervanging normaal gesproken zo snel mogelijk worden uitgevoerd zodra de Leverancier daartoe in staat is, vanaf de datum dat de Koper de Leverancier van een defect in kennis stelt. Wij behouden ons echter het recht voor om een restitutie aan te bieden. Restituties worden normaal gesproken betaald binnen 30 dagen na de datum waarop de Koper de Leverancier op de hoogte heeft gesteld van een defect, hetgeen wettelijk verplicht is.

10.5 Indien geretourneerde Goederen beschadigd blijken te zijn door toedoen van de Koper, dan is de Koper aansprakelijk voor de kosten van het herstellen van dergelijke schade.

11. annuleringen

11.1 Deze clausule verwijst naar aanvullende rechten die Kopers die consument zijn kunnen hebben.

11.2 Voor op voorraad zijnde artikelen kunnen we, nadat de betaling is ontvangen, geen wijzigingen meer aanbrengen in je bestelling. Dit omvat het wijzigen van het afleveradres, afleveropties en het annuleren van artikelen. Als de bestelling buiten onze schuld aan ons is geretourneerd (onvoldoende afleveradresgegevens of uw onbeschikbaarheid) kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor een herlevering.

11.3 U kunt uw contract met ons voor standaard- en voorraadgoederen die u bestelt op elk gewenst moment annuleren, mits uw goederen nog niet zijn verzonden. Om uw bestelling te annuleren moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen op hush@soundboxacousticstore.com met vermelding van uw naam, bestelreferentie en reden voor annulering, die uitsluitend wordt gebruikt voor registratiedoeleinden. De leverancier kan de bestelling op elk moment zonder reden annuleren door de klant hiervan op de hoogte te stellen en de restitutie en het bewijs van restitutie per e-mail te verstrekken.

11.4 Voor op bestelling gemaakte artikelen (artikelen die niet op voorraad zijn en geproduceerd moeten worden) heb je 14 dagen de tijd om je aankoop te annuleren vanaf het moment dat je je bestelling bij ons hebt geplaatst. Als u na 14 dagen wilt annuleren, wordt de volledige prijs van het product in rekening gebracht. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

11.5 Soundboxstore biedt geen gratis retourservice. De Koper heeft het recht om zelf een regeling te treffen voor het retourneren van het product.
Wij betalen geen verzendkosten voor ongewenste goederen die worden geretourneerd. Als je echter een artikel moet retourneren omdat het defect is, of omdat wij iets fout hebben gedaan, dan brengen wij je geen kosten in rekening voor het retourneren/ophalen.
We accepteren geen verantwoordelijkheid voor artikelen die verloren gaan of beschadigd raken tijdens het terugsturen. Als je je aankoop per post terugstuurt, raden we je aan een bewijs van verzending te vragen.

11.6 De consument-koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen op bestellingen met betrekking tot op maat gemaakte producten na 7 dagen na het plaatsen van de bestelling, aangezien op dat moment de fabricage begint en we niet kunnen annuleren bij de leverancier.

11.7 Indien de Consument-koper gebruik maakt van zijn wettelijk recht om de overeenkomst te herroepen, maar niet voor de Goederen heeft gezorgd totdat deze aan de Leverancier zijn geretourneerd en door deze zijn ontvangen, of de Goederen niet in hun oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking aan de Leverancier retourneert, of nalaat de Goederen aan de Leverancier te retourneren, dan is de Leverancier gerechtigd op haar restitutie aan de Consument-koper al die bedragen in mindering te brengen die redelijkerwijs nodig zijn voor het herstellen of vervangen van de Goederen en/of hun verpakking en/of de Goederen terug te vorderen van de Consument-koper (al naar gelang). Dit bedrag is ter beoordeling van Soundboxstore en kan oplopen tot 30% van de oorspronkelijke aankoopprijs.

11.8 Indien de Consument-koper een defect, beschadigd of verkeerd product ontvangt en het defect aan het product niet door de Consument-koper is veroorzaakt, zoals onjuiste behandeling van de transporteur, temperatuur of weersomstandigheden zullen wij zorgen voor een passende oplossing afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

11.9 Voordat u uw aankoop retourneert, moet u ervoor zorgen dat de goederen in dezelfde staat verkeren als waarin ze oorspronkelijk zijn verzonden. Ongewenste artikelen moeten worden geretourneerd in een volledig verkoopbare staat, wat betekent dat ze in de originele, ongemerkte en onbeschadigde verpakking moeten zitten. Controleer je goederen zorgvuldig voordat je de verpakking weggooit, we kunnen geen ophaling regelen voor artikelen die niet in de verpakking zitten.
We leveren geen extra dozen.

11.10 Voor alle retourzendingen kunnen we 15% restockingkosten in rekening brengen bij het retourneren van je bestelling. Dit is gebaseerd op de staat van de producten en we nemen eerst contact met je op om de staat van de bestelling te bespreken. Het wordt ten zeerste aanbevolen om foto's van het product/de verpakking te maken voordat je het naar ons terugstuurt en wij zullen foto's verstrekken van hoe het product en de verpakking zijn ontvangen.
Het weggooien van de verpakking van de goederen of eventuele beschadigde goederen die niet worden geretourneerd - na overleg met het Soundboxstore team - zal een verantwoordelijkheid van de Koper zijn.

12. garanties en waarborg

12.1 Naast de eventuele toepasselijke consumentenrechten en/of wettelijke rechten, biedt Leverancier een fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie houdt in dat de materialen en het vakmanschap van de Goederen vrij zijn van gebreken voor een periode van vijf jaar vanaf de datum dat de Goederen zijn opgehaald door de Koper of de derde vervoerder.

12.2 Voor het overige geldt voor al onze goederen een fabrieksgarantie van 1 jaar. Dit is in aanvulling op uw wettelijke rechten als consument onder de Wet Verkoop van Goederen met betrekking tot defecte of verkeerd beschreven goederen.

12.3 Deze volledige clausules zijn echter niet van toepassing als een defect ontstaat als gevolg van:

12.4 Abnormaal gebruik, elk gebruik anders dan persoonlijk, commercieel gebruik of werkomstandigheden, het niet opvolgen van instructies, verkeerd gebruik, wijziging of ongeautoriseerde reparatie, opzettelijke schade, onjuist onderhoud of nalatigheid van de Koper of een derde partij; of

12.5 enige daaropvolgende mechanische, chemische, elektrolytische of andere schade nadat het risico is overgegaan op de Koper, die niet te wijten is aan een defect in de Goederen.

12.6 In geval van defecte Goederen dient de Koper binnen 7 dagen na ontdekking van het defect per e-mail contact op te nemen met de Leverancier via hush@soundboxacousticstore.com of binnen 7 dagen na het afhalen van de Goederen indien de Goederen defect waren bij het afhalen of er een probleem is met de bestelling.

12.7 Defecte Goederen dienen door de Koper te worden geretourneerd, op kosten van de Koper, binnen 7 dagen na kennisgeving door de Koper aan de Leverancier in overeenstemming met artikel 8.2 hierboven.

12.8 De Leverancier verzoekt dat de Goederen worden geretourneerd in de originele verpakking met een toereikende verzekering tijdens de retourreis.

12.9 Binnen 30 dagen na retourzending aan de Leverancier zal de Leverancier de toestand van de Goederen inspecteren.

12.10 Indien de Leverancier / Fabrikant aanvaardt dat de Goederen gebrekkig zijn, dan zal de Leverancier / Fabrikant regelingen treffen om de Koper binnen 30 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier terug te betalen. Terugbetalingen zullen worden gedaan met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die de Koper heeft gebruikt bij de aankoop van de Goederen. De Koper zal ook alle redelijke leveringskosten vergoed krijgen.

12.11 Indien de Leverancier niet aanvaardt dat de Goederen gebrekkig zijn, dan dient de Koper regelingen te treffen voor het ophalen van de Goederen binnen 30 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier.

12.12 Indien Goederen niet binnen 100 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier door de Koper of een derde vervoerder worden afgehaald, aanvaardt de Leverancier geen verantwoordelijkheid voor het retourneren van de goederen aan de Koper.

13. terugbetalingen

13.1 Wij vergoeden niet de leveringskosten voor ongewenste goederen die worden geretourneerd. Als u echter een artikel moet retourneren omdat het defect is of omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, brengen wij u geen kosten in rekening voor het retourneren/ophalen.

13.2 Als je artikel defect is, bieden we een vervanging, reparatie of volledige terugbetaling, maar alleen als vervanging of reparatie:

  • niet mogelijk is
  • te duur zou zijn, gezien de aard van het product/defect
  • erg ongemakkelijk zou zijn voor de klant
  • niet binnen 12-18 weken door onze fabriek kan worden voltooid

13.3 Voor alle retourzendingen kunnen we 15% restockingkosten in rekening brengen bij het retourneren van je bestelling. Dit is gebaseerd op de staat van de producten. We nemen eerst contact met je op om de staat van de bestelling te bespreken. Het wordt sterk aangeraden om foto's te maken van het product/de verpakking voordat je het naar ons terugstuurt.

13.4 Wij betalen geen invoerrechten terug die bij de douane zijn betaald voor de eerste ontvangst van de goederen voor bestellingen die naar Noorwegen en Zwitserland zijn verzonden.

14. risico & verantwoordelijkheid

14.1 De Koper stemt ermee in als enige verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van geleverde Goederen en dat hij de Goederen rechtmatig en alleen zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor dergelijke Goederen bedoeld zijn te worden gebruikt en te allen tijde in overeenstemming met alle toepasselijke instructies, adviezen, suggesties, begeleiding en informatie van de fabrikant. Dit houdt ook in dat de Koper alle informatie en richtlijnen van de fabrikant leest, alle vereiste voorzorgsmaatregelen neemt en/of tests uitvoert voor gebruik en volledig begrijpt wat de Goederen bevatten.

14.2 Verder stemt de Koper ermee in dat hij geen misbruik zal maken van de geleverde Goederen en zich zal houden aan alle wetten die van toepassing zijn op de geleverde Goederen.

14.3 Bij alle producten is het de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor het eigen gebruik van de Koper.

14.4 De Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de effectiviteit van alle producten ook afhankelijk is van correct en effectief gebruik, opslag, inspectie en periodiek routineonderhoud.

14.5 De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Leverancier niet aansprakelijk is en dat de Koper de Leverancier bovendien schadeloos zal stellen voor verliezen of onkosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit een schending van dit artikel 9.

14.6 Indien Afnemer specificaties en/of metingen heeft verstrekt, blijft de nauwkeurigheid daarvan de uitsluitende verantwoordelijkheid van Afnemer en is Afnemer als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten en/of uitgaven als gevolg van eventuele onnauwkeurigheden of problemen die zich voordoen als gevolg van verstrekte specificaties en/of metingen.

15. aansprakelijkheid

15.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Leverancier of zijn werknemers of agenten of voor enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten.

15.2 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook.

15.3 De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Koper indien de Goederen niet op een overeengekomen datum op het Afleveradres worden afgeleverd.

15.4 Met uitzondering van de wettelijke verplichtingen in het geval dat de Koper handelt als Consument, zijn in het geval dat de Leverancier een van deze Algemene Voorwaarden schendt, de rechtsmiddelen van de Koper beperkt tot schadevergoeding, die in geen geval hoger zal zijn dan de prijs van de Goederen.

15.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden en geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring van afstand door de Leverancier bij het afdwingen van een van zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst doet afbreuk aan zijn rechten om dit in de toekomst te doen.

15.6 De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim in de nakoming van enige van zijn verplichtingen indien de vertraging of verzuim het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, ongevallen, oorlog, brand, stakingen, uitsluitingen, storingen in communicatiemiddelen, met inbegrip van telecommunicatie- of computersystemen, storingen in fabrieken of machines of tekorten aan of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke leveringsbron, en de Leverancier heeft recht op een redelijke verlenging van zijn verplichtingen.

16. elk van deze voorwaarden werkt onafhankelijk

16.1 Elke clausule of elk deel van deze Voorwaarden dient als onafhankelijk van de andere te worden beschouwd. Dit betekent dat indien een clausule of enig deel van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, deze zal worden doorgehaald en geen invloed zal hebben op de afdwingbaarheid of geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.

17. gehele overeenkomst

17.1 Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met Engels recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

18. de grote brexitvragen

18.1 Bij soundboxstore.com willen we dat onze klantenervaring naadloos op elkaar aansluit, daarom hebben we onze koeriers gecontracteerd om alle goederen in heel Europa 'DDP' te leveren, behalve Noorwegen en Zwitserland.

Wat is Delivered Duty Paid (DDP)?
Delivered Duty Paid (DDP) is een leveringsovereenkomst waarbij de verkoper alle verantwoordelijkheid, risico's en kosten op zich neemt die verband houden met het vervoer van goederen totdat de koper ze ontvangt of overdraagt in de haven van bestemming. Deze overeenkomst omvat het betalen van de verzendkosten, export- en importheffingen, verzekering en alle andere kosten die worden gemaakt tijdens het transport naar een overeengekomen locatie in het land van de koper. Met betrekking tot jouw ervaring als klant bij het kopen bij soundboxstore.com, verandert er heel eenvoudig niets. Zie de onderstaande links met betrekking tot DDP: https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/ddp-delivery-duty-paid/Bedankt voor je bezoek aan Soundbox.