We bieden een beperkte garantie van 5 jaar op materiaal- en fabricagefouten op alle hoofdonderdelen (structureel frame en panelen) van de Soundbox Store Pod/Booth Range. Voor elektrische onderdelen geldt een garantie van 2 jaar. Op deze beperkte garantie zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Hoe lang is deze beperkte garantie geldig? De beperkte garantie voor de Soundbox Store Pod/Booth Range is vijf (5) jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De originele aankoopbon is vereist als bewijs van aankoop.

Wat valt er onder deze beperkte garantie? De beperkte garantie dekt materiaal- en fabricagefouten op alle hoofdonderdelen van de Soundbox Store Pod/Booth Range vanaf de aankoopdatum. Slijtage of verkeerd gebruik vallen hier niet onder.

Wat doet de Soundbox Store in geval van defecten? Soundbox Store zal het product onderzoeken en naar eigen goeddunken, fysiek of via een videogesprek, beslissen of het product onder deze beperkte garantie valt. Indien dit het geval is, zal de Soundbox Store naar eigen goeddunken het defecte product repareren of vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar product of onderdelen. Soundbox Store betaalt de kosten van reparaties, reserveonderdelen, arbeid en reiskosten van reparatiepersoneel die Soundbox Store maakt, mits het product toegankelijk is voor reparatie zonder buitengewone uitgaven. Dit geldt niet voor reparatiewerkzaamheden die niet door Soundbox Store zijn geautoriseerd. Vervangen onderdelen worden eigendom van Soundbox Store. Indien het artikel niet meer door Soundbox Store wordt verkocht, zorgt Soundbox Store voor een passende vervanging. Soundbox Store bepaalt naar eigen inzicht wat een geschikte vervanging is voor de Soundbox Store geluiddichte telefooncel.

Wat valt niet onder deze beperkte garantie? Deze beperkte garantie is niet van toepassing op Soundbox Store akoestische controle telefooncellen/vergaderruimtes die verkeerd zijn opgeslagen of gemonteerd, verkeerd zijn gebruikt, misbruikt, verkeerd zijn gebruikt, gewijzigd of gereinigd met de verkeerde reinigingsmethoden of producten. Deze beperkte garantie dekt geen normale slijtage, insnijdingen of krassen, of schade veroorzaakt door schokken of ongelukken. Deze beperkte garantie is niet van toepassing als de producten buiten, in langdurig direct zonlicht of in een vochtige omgeving zijn geplaatst.