Följande villkor gäller för besökare och lojala kunder på www.soundboxstore.com. När du besöker vår webbplats, vänligen notera villkoren enligt följande.

Villkor och bestämmelser


Följande villkor gäller för alla transaktioner som äger rum på denna webbplats. Vi kommer att behandla varje beställning av varor som ett erbjudande från dig att köpa de varor som omfattas av dessa villkor. Genom att lägga en beställning godkänner du dessa villkor. Läs dem noggrant och skriv ut en kopia för framtida referens.

Allmän information
Godkännande
Beställning av produkter
Priser på produkter
Prissättning och betalningsavtal
Överensstämmelse mellan varor
Leverans av produkter
Vägran av leverans
Överföring av risker
Felaktiga eller skadade produkter
Avbeställning
Garantier och garantier
Återbetalningar
Risk och ansvar
Ansvar
Var och en av dessa termer fungerar självständigt
Hela avtalet
Brexit-frågorna

1. Allmän information

1.1 "Köparen" avser den person och/eller organisation som köper eller samtycker till att köpa Varorna från Leverantören;

1.2 "Konsument" ska ha den betydelse som beskrivs i avsnitt 12 i lagen om oskäliga avtalsvillkor 1977;

1.3 "Konsumentköpare" är en Köpare som är en Konsument.

1.4 "Avtal" avser avtalet mellan Leverantören och Köparen om försäljning och köp av Varor som omfattar dessa Allmänna villkor;

1.5 "Varor" eller "Produkter" avser de artiklar som Köparen samtycker till att köpa från Leverantören;

1.6 "Beställningsvaror" avser varor som för närvarande inte finns i lager. De kan också hänvisa till colour eller tygalternativ som inte är tillgängliga för val online men som kan uppfyllas. Om Köparen t.ex. väljer tyg och ytbehandling för möbler som för närvarande inte finns i lager, är detta en beställningsvara.

1.7 "Skräddarsydda varor" avser varor som är specialtillverkade, som har modifierats till Köparens egen smak, anpassats eller ändrats på ett sätt av Leverantören i enlighet med Köparens egen specifikation och val. Så, till exempel, om Köparen ändrar dimensionen på en soffa, är detta en Skräddarsydd vara.

1.8 "Leverantören" avser Soundboxstore, 73 Central Street, Clerkenwell, London, EC1V 8BU

1.9 "Villkor" avser dessa villkor men inkluderar även eventuella särskilda villkor som skriftligen godkänts av Leverantören;

1.10 "Arbetsdagar" avser måndag till fredag från kl. 10.00 till 17.00 GMT exklusive alla allmänna helgdagar och bankdagar i England och Wales.

1.11 "Webbplats" avser www.soundboxstore.com

2. Godkännande

2.1 Dessa Allmänna villkor gäller för alla avtal om försäljning av Varor från Leverantören till Köparen och har företräde framför all annan kommunikation, avtal eller dokumentation från Köparen. Inget i dessa Villkor är avsett att påverka en Köpares lagstadgade rättigheter som Konsument.

2.2 Om Köparen accepterar leverans av Varorna ska detta anses vara ett slutgiltigt bevis på Köparens godkännande av dessa Villkor.

2.3 Eventuella särskilda villkor som gäller kommer att anges i ett e-postmeddelande till Köparen och kommer att utgöra en del av dessa Villkor.

2.4 Dessa Allmänna villkor kan endast ändras om Leverantören skriftligen samtycker till detta.

2.5 Leverantören har rätt att när som helst ändra dessa Villkor, men denna rätt ska inte påverka de befintliga Villkoren (inklusive eventuella särskilda eller ändrade villkor som Köparen accepterar vid köpet).

2.6 Eventuella klagomål från Köparen måste ske skriftligen till Leverantörens adress som anges i punkt 1.8 ovan.

2.7 Genom att lägga till dina personuppgifter (som telefon eller e-post) tillåter du vårt team att kontakta dig för orderuppdateringar eller marknadsföringsändamål.

3. Beställning av produkter

3.1 För att göra en beställning måste köparen köpa online genom att följa stegen för att göra beställningen tills du får ett meddelande om att din beställning har gjorts framgångsrikt.

3.2 Alla beställningar av Varor anses vara ett erbjudande från Köparen att köpa Varor i enlighet med dessa Allmänna villkor och är föremål för Leverantörens godkännande. Leverantören kan välja att inte acceptera en beställning av någon som helst anledning.

3.3 Om Leverantören inte kan leverera Varorna (om de har utgått ur sortimentet eller blivit föråldrade) ska Leverantören meddela Köparen. Köparen kan antingen välja alternativa varor eller få full återbetalning inom 30 dagar.

3.4 Leverantören kan när som helst annullera beställningen utan anledning genom att meddela kunden och tillhandahålla återbetalning och bevis på återbetalning via e-post.

4. Priser på produkter

4.1 Priset på Varorna är inklusive moms och som visas på webbplatsen och som Köparen har slutfört sitt val av måttbeställda varor. Priserna exkluderar leveransavgifter som anges på webbplatsen, såvida det inte finns en aktuell kampanj som annonseras. Det totala priset, inklusive moms och leverans, kommer att visas och bekräftas i kassan innan beställningen bekräftas.

4.1.1 För Norge och Schweiz är priserna som visas på webbplatsen exklusive moms och lokala importavgifter och tullskatter måste betalas lokalt i enlighet med importskattereglerna. Kuriren kommer att kontakta dig för att ordna detta direkt.

4.2 Betalning av priset plus eventuell tillämplig moms och leveransavgifter måste göras i sin helhet innan beställningen behandlas.

4.3 När Leverantören har mottagit beställningen kommer Leverantören att skicka en e-postbekräftelse på beställningen (inklusive uppgifter om de beställda Varorna och priset).

4.4 Det totala pris som du betalar för Varorna visas i kassan. Leverantören har rätt att justera det annonserade priset för att ta hänsyn till eventuella höjningar av våra leverantörers priser, införande av nya skatter eller avgifter, skrivfel eller fel i prisinformation från leverantörer. Om Leverantören har anledning att justera priset kommer du att erbjudas möjlighet att annullera beställningen innan varorna skickas.

4.4.1 Priserna på vår webbplats är inklusive moms i Storbritannien. Utländska beställningar kan vara föremål för importtullar och skatter, som tas ut när en försändelse når sitt destinationsland, du måste kontrollera med dina lokala myndigheter för att ta reda på vilka avgifter som är tillämpliga.

4.5 Om en produkt anges till ett felaktigt pris på grund av ovanstående (se punkt 4.4) har Leverantören rätt att neka eller annullera alla beställningar som gjorts till det felaktiga priset, oavsett om beställningen har bekräftats eller inte. Om din betalning redan har behandlats och vi därefter annullerar din beställning, kommer vi omedelbart att utfärda en återbetalning för det fulla värdet av det behandlade beloppet.

4.6 Betalning sker i sin helhet vid beställningstillfället, oavsett angiven ledtid.

4.7 Regler för användning av rabattkoder: Rabattkoder accepteras endast inom angivna datum och tider, rabattkoden bör inte användas utanför detta datum på grund av misstag gjorda av Soundboxstore

4.7.1 Rabattkoder som du får via vårt nyhetsbrev eller andra kampanjer kan inte kombineras med andra rabatter. Det är inte möjligt att använda två rabattkoder i samma order. Om du har två rabattkoder måste du därför välja vilken du vill använda.

4.7.2 Leverantören kan inte återbetala ditt rabattbelopp i efterhand efter att du har genomfört ditt köp.

5. avtal om prissättning och betalning

5.1 Leverantören förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla Varor från Webbplatsen utan föregående meddelande och utan något som helst ansvar.

5.2 Leverantören förbehåller sig rätten att neka en beställning utan ansvar.

5.3 Om det inte särskilt anges på webbplatsen är priserna inte garanterade under någon längre tid. Leverantören förbehåller sig rätten att uppdatera de priser som visas och kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att priserna är korrekta vid den tidpunkt då köparen gör en beställning.

6. Varornas överensstämmelse

6.1 Rimliga variationer i colour eller i dimensionerna betraktas inte som ett fel.

6.2 Leverantören kan inte ta något ansvar för eventuella variationer i colour orsakas av Köparens webbläsarprogramvara eller datorsystem.

6.3 Leverantören använder material av hög kvalitet. Vissa av dem har naturlig karaktär, vilket inte får betraktas som en defekt. Detta inkluderar variationer i nyans, textur och mönster, colour eller ådring.

7. Leverans av produkter

7.1 Vi erbjuder en leveransservice i enlighet med de tidsramar som visas för varje Produkt på vår webbplats. Observera att leveranstiderna är uppskattningar. Du kan ta reda på mer om vår produktleverans genom att läsa informationen på sidan Leverans på vår webbplats.


7.2 Ditt beräknade leveransdatum kommer att anges i en leveransbekräftelse som skickas via e-post. Detta leveransdatum anger när vi förväntar oss att skicka Produkterna till vår leveranspartner. Se sidan Leverans på vår webbplats för mer information om vår avsändnings- och leveransprocess och hur lång tid efter avsändningen du kan förvänta dig att produkterna levereras. Även om vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att dina Produkter skickas och levereras inom de beräknade tidsramarna, kan vi tyvärr inte garantera att de inte påverkas av oförutsedda problem som påverkar tillverkaren av Produkten eller våra leveranspartners. Om vi inte kan uppfylla det beräknade avsändnings- eller leveransdatumet kommer vi att kontakta dig med ett reviderat beräknat datum.

7.3 Din leverans kommer att slutföras när vi levererar Produkterna till den adress du gav oss. Om ingen är tillgänglig på din adress för att ta emot leveransen kommer vi att lämna ett meddelande till dig med information om hur du ombokar leveransen. Om du inte har accepterat leveransen efter tre försök från oss, kan vi behandla avtalet som att det har hävts av dig i enlighet med villkoren i punkt 9 nedan.

7.4 Äganderätten till Varorna övergår till Köparen först efter full betalning av priset och vid leverans av Varorna till Leveransadressen. Risken för alla Varor övergår till Köparen vid leverans av dessa Varor till Leveransadressen. För alla länder utanför Storbritannien kommer leveransen att ske till gatunivå/gatukant, med pall som inte kommer att tas bort, endast mellan kl. 9.00 och 16.00 måndag-fredag. För Storbritannien kommer varorna att levereras till gatunivå / trottoar mellan kl. 9.00 och 16.00 måndag till fredag. Om köparen önskar ytterligare service, t.ex. att varorna tas in i valfritt rum eller att emballaget tas bort, måste detta begäras i förväg och eventuella extra avgifter för denna service måste betalas före slutleveransen. Större föremål anländer på en palltjänst och kuriren tar inte bort pallen. Dessa är förpackade på detta sätt för att undvika skador under transporten. Observera att alla artiklar som anses vara paketvaror kommer att levereras mellan kl. 9.00 och 17.00 och fastigheter kommer att kortas om leveransen missas.

7.5 Om Köparen önskar leverans till någon av följande platser kan våra tredjepartsleverantörer inte garantera att de kommer att kunna leverera. Köparen måste alltid be Leverantören om bekräftelse på att transportören kan leverera, och om så är fallet måste den extra leveransavgiften betalas av Köparen;

7.6 Grönland, Island, Färöarna, Balearerna, Svalbard, Jan Mayen, Malta, Cypern, Madeira, DOM-TOM (Frankrikes utomeuropeiska departement och territorier)

7.7 Din beställning kommer att hanteras och levereras av en oberoende kurirfirma. Vi tar inget ansvar för förseningar som uppstår på grund av den oberoende kurirservicen.

Vår logistikpartner levererar din beställning till en entré på bottenvåningen (om inte en uppgraderad leveransservice har angetts). Denna tjänst är endast tillgänglig inom vissa områden, och en extra avgift tillkommer. Om du vill att vi ska ordna en specifik leveransdag, eller om du har en tidskritisk beställning, vänligen kontakta oss (hush@soundboxacousticstore.com) så gör vi allt vi kan för att ordna detta, men vi kan inte garantera detta. På grund av Covid-19 kan uppgraderade leveranser till ditt hem vara begränsade.

7.8 Produkter som levereras av en av våra kurirer har högst 2 leveransförsök. Om leveransen misslyckas igen på grund av att någon inte är tillgänglig för att ta emot den, eller om du har angett en felaktig leveransadress, kommer du att debiteras fullt ut för omleverans, även om leveransen ursprungligen erbjöds gratis eller till ett rabatterat pris.

7.9 När din beställning har skickats kommer du att få en bekräftelse med ett spårningsnummer och ett beräknat ankomstdatum. Om du efter 7 dagar från det beräknade ankomstdatumet inte har fått ditt köp måste du informera vårt kundsupportteam (hush@soundboxacousticstore.com) så att vi kan undersöka och se till att varorna kommer till dig så snart som möjligt. Vi kan inte hållas ansvariga för varor som inte levererats efter 14 dagar om du inte har informerat oss om att de inte levererats.

7.10 Observera att vi endast kan fördröja leveransen av din beställning i upp till 14 dagar. Vänligen vidta egna lagringsåtgärder om du inte är redo för leverans inom denna tidsram eller kontakta oss på hush@soundboxacousticstore.com för att meddela dina krav och vi kommer att försöka tillgodose dina krav och informera om eventuella extra kostnader.

7.11 Ej levererade försändelser - Alla försändelser som returneras till tredjepartsleverantören som misslyckade leveranser på grund av att köparna inte är tillgängliga debiteras av tredjepartsleverantören för en andra leverans. Detta inträffar också som ett resultat av att felaktiga leveransadresser har angetts. Om detta skulle inträffa, vänligen kontakta oss på hush@soundboxacousticstore.com för mer information.

7.12 Det är Köparens ansvar att undersöka förpackningen och Varorna mycket noggrant för eventuella skador, omedelbart efter upphämtning eller mottagande från en tredjepartsleverantör. Vänligen inspektera dina paket noggrant när de anländer. Om förpackningen är öppen eller skadad, visar tecken på att vara sönderriven eller klämd, vänligen markera följesedeln som "skadad" i signaturrutan på leveransbeviset (inklusive handhållna elektroniska inspelningsenheter). Om du inte gör det kommer vi inte att kunna göra anspråk på kuriren och därför kommer ingen återbetalning att vara möjlig. Du kan också välja att vägra ta emot leveransen och markera den som "skadad" (varorna kommer att returneras till oss). Ta gärna bilder av paketet, när det är möjligt, och skicka dem till oss på hush@soundboxacousticstore.com

7.13 Köpare måste vara försiktiga när de öppnar förpackningar. Leverantören kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas när en köpare tar bort förpackningen, till exempel om köparen använder en kniv för att ta bort förpackningen och varorna slits / skärs.

7.14 Innan du slänger kartongen, se till att varorna är i perfekt skick, inga returer kommer att accepteras utan originalförpackningen.

7.15 Det är Köparens ansvar att betala alla tullavgifter till tullen, särskilt i Norge eller Schweiz. Leverantören är inte ansvarig eller ansvarig för eventuella avgifter som uppstår på grund av att ta emot varor i sådana länder där det är tillämpligt. För Norge och Schweiz kommer vi att kräva kundens PID för att leverera beställningar eftersom detta är ett krav från lokala tullar och kurirer och krävs för tullklarering. Uppgifterna anges en gång i systemet och är säkra, inte åtkomliga och förblir privata för kunden. De förvaras inte av Sounboxstore på kundens konto. Om tullavgifter har betalats av kunden kommer vi inte att återbetala dessa om du returnerar en vara på grund av ånger och vi kommer inte att täcka några tullavgifter för retur.

7.16 Leverans av små paket till Sverige kommer endast att levereras till en upphämtningsbutik för avhämtning därifrån.

8. Vägran av leverans

8.1 Om Köparen nekar leverans av en vara som inte är felaktig, kommer vi att dra av en returavgift från eventuell begärd återbetalning.

8.2 Om Köparen beslutar att vägra leverans av en specialtillverkad vara som inte är felaktig, avstår Köparen från all rätt till återbetalning.

8.3 Om Köparen vill begära en ny leverans efter att ha nekat en beställning av en oskadad produkt, oavsett om det är en lagervara eller en specialtillverkad vara, måste Köparen täcka leveranskostnaderna i förväg.

9. Överföring av risker

9.1 Leverantören lägger ut frakten av Varor på tillförlitliga och välkända logistikföretag. Leverantören hanterar således inte Varorna direkt.

9.2 Frakt ombesörjs inte av Sounboxstore på soundboxstore.com. Om inte annat begärs kommer de beställda Varorna att överlämnas för Köparens räkning till ett transportföretag.

9.3 Så snart Varan har överlämnats till transportföretaget övergår ansvaret för oavsiktlig skada eller försämring av de beställda Varorna till transportföretaget.

10. felaktiga eller skadade produkter

10.1 Det är varje Köpares skyldighet att fullständigt inspektera Varorna.

10.2 Om en Köpare är medveten om att förpackningen är skadad måste denne meddela Leverantören. Leverantören förväntar sig att Köparen ändå accepterar leveransen. I de flesta fall skyddar förpackningen Varorna från eventuella skador.

10.3 Om en Köpare är medveten om skada eller defekt efter att förpackningen har öppnats, eller om Varorna är defekta genom att de inte överensstämmer med Beställningen, eller om de mottagna Varorna skiljer sig från beställningen, måste Köparen meddela Leverantören via e-post till hush@soundboxacousticstore.com inom 14 dagar från mottagningsdatumet.
Om Köparen underlåter att göra detta ska Köparen anses ha accepterat Varorna.

10.4 Om Varorna är defekta eller skadades medan risken och ansvaret för Varorna var Leverantörens och Köparen vill göra anspråk på defekt eller skada, då:

10.4.1 Köparen måste behålla originalförpackningen. Vi ber att denna behålls i gott skick. Utan originalförpackningen kan det hända att Leverantören inte kan hantera Köparens klagomål.

10.4.2 Om Leverantören går med på att ersätta produkten kommer de att vidta åtgärder med Köparen för att hämta de skadade eller på annat sätt defekta Varorna från Köparen och ersätta dem. De utbytta Varorna kommer att levereras till Leveransadressen i enlighet med punkt 6 utan extra kostnad. Den nya varan betraktas som en ny beställning och våra leveranstider gäller. Leverantören står för kostnaden för returfrakten till lagret samt kostnaden för leveransen av den nya varan till Köparens adress.

10.4.3 Leverantören ska undersöka Varorna och avgöra om felet beror på Köparen eller Leverantören.

10.4.4 Om felet ligger hos leverantören, med hänsyn till de sålda varorna, kommer en ersättning normalt att hanteras så snart som leverantören kan, från det datum då köparen meddelar leverantören om ett fel. Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda återbetalning. Återbetalning sker normalt inom 30 dagar från det att Köparen meddelat Leverantören om felet, vilket är ett krav enligt lag.

10.5 Om returnerade Varor visar sig vara skadade på grund av Köparens åtgärder är Köparen ansvarig för kostnaden för att avhjälpa sådan skada.

11. Avbeställningar

11.1 Denna klausul hänvisar till ytterligare rättigheter som köpare som är konsumenter kan ha.

11.2 När det gäller lagervaror kan vi inte göra några ändringar i din beställning efter att betalningen har mottagits. Detta inkluderar ändring av leveransadress, leveransalternativ och avbeställning av varor. Om beställningen har returnerats till oss på grund av något fel från vår sida (otillräckliga leveransadressuppgifter eller din otillgänglighet) kan du debiteras för en ny leverans.

11.3 Du kan när som helst annullera ditt avtal med oss för standardvaror och lagervaror som du beställer, förutsatt att dina varor inte redan har skickats. För att annullera din beställning måste du meddela oss skriftligen till hush@soundboxacousticstore.com och ange ditt namn, beställningsreferens och anledning till annullering som endast används för registreringsändamål. Leverantören kan annullera beställningen när som helst utan anledning genom att meddela kunden och tillhandahålla återbetalning och bevis på återbetalning via e-post.

11.4 För beställningsvaror (varor som inte finns i lager och som måste tillverkas) har du 14 dagars ångerrätt från den tidpunkt då du lägger din beställning hos oss. Om du vill avbryta köpet efter 14 dagar kommer du att debiteras för hela priset för produkten/produkterna. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

11.5 Soundboxstore erbjuder ingen kostnadsfri returtjänst. Köparen har rätt att vidta egna åtgärder för att returnera produkten.
Vi täcker inte leveranskostnaden för oönskade varor som returneras. Om du behöver returnera en vara för att den är felaktig eller för att vi har gjort något fel, kommer vi dock inte att debitera dig för retur/hämtning.
Vi tar inte ansvar för varor som försvinner eller skadas under transporten tillbaka till oss. Om du returnerar ditt köp via post rekommenderar vi att du skaffar ett portobevis.

11.6 Konsumentköparen kan inte utöva sin ångerrätt vid beställningar av specialanpassade produkter efter 7 dagar från det att beställningen gjordes eftersom tillverkningen då påbörjas och vi inte kan avbryta beställningen hos leverantören.

11.7 Om konsumentköparen utnyttjar sin lagstadgade rätt att häva avtalet, men inte har tagit hand om varorna tills de har returnerats till och mottagits av leverantören, eller inte returnerar varorna till leverantören i sin ursprungliga och oskadade förpackning eller underlåter att returnera varorna till leverantören, har leverantören rätt att från sin återbetalning till konsumentköparen dra av alla sådana belopp som rimligen är nödvändiga för att reparera eller ersätta varorna och/eller deras förpackning och/eller återvinna varorna från konsumentköparen (enligt vad som är lämpligt). Detta belopp bestäms av Soundboxstore och kan uppgå till 30 % av det ursprungliga inköpspriset.

11.8 Om Konsumentköparen mottar en felaktig, skadad eller felaktig produkt och felet på produkten inte orsakades av Konsumentköparen, såsom felaktig hantering av avsändaren, temperatur eller väderförhållanden, kommer vi att ordna en lämplig lösning beroende på omständigheterna i varje specifikt fall.

11.9 Innan du returnerar ditt köp, vänligen se till att varorna är i samma skick som de ursprungligen skickades. Oönskade varor måste returneras i ett fullt återanvändbart skick, vilket inkluderar att de är i originalförpackningen, omärkta och oskadade. Kontrollera dina varor noggrant innan du slänger förpackningen, vi kan inte ordna en upphämtning för varor som inte är förpackade.
Vi tillhandahåller inga extra kartonger.

11.10 För alla returer kan vi komma att tillämpa en återställningsavgift på 15% vid retur av din beställning. Detta baseras på produkternas skick och vi kommer först att kontakta dig för att diskutera beställningens skick. Vi rekommenderar starkt att du tar bilder av produkten/förpackningen innan du skickar tillbaka den till oss och vi kommer att tillhandahålla bilder av hur produkten och förpackningen har tagits emot.
Bortskaffande av varans förpackning eller skadade varor som inte kommer att returneras - efter överenskommelse med Soundboxstore-teamet - kommer att vara köparens ansvar.

12. garantier och garanti

12.1 Utöver eventuella tillämpliga konsumenträttigheter och/eller lagstadgade rättigheter erbjuder Leverantören en tillverkargaranti. Tillverkarens garanti är att material och utförande av Varorna kommer att vara fria från defekter under en period av fem år från det datum då Varorna hämtades av Köparen eller tredjepartsleverantören.

12.2 I övrigt gäller 1 års tillverkargaranti för alla våra varor. Detta gäller utöver dina lagstadgade rättigheter som konsument enligt lagen om försäljning av varor (Sale of Goods Act) avseende felaktiga eller felaktigt beskrivna varor.

12.3 Dessa fullständiga klausuler gäller dock inte om ett fel uppstår på grund av:

12.4 onormal användning, annan användning än personlig, kommersiell användning eller arbetsförhållanden, underlåtenhet att följa instruktioner, missbruk, ändring eller obehörig reparation, avsiktlig skada, felaktigt underhåll eller försumlighet från köparens eller en tredje parts sida; eller

12.5 Mekanisk, kemisk, elektrolytisk eller annan skada som uppkommer efter det att risken övergått till Köparen och som inte beror på fel i Varorna.

12.6 Om Varorna är felaktiga måste Köparen kontakta Leverantören via e-post på hush@soundboxacousticstore.com inom 7 dagar efter upptäckten av felet eller inom 7 dagar efter hämtningen av Varorna om Varorna var felaktiga vid hämtningen eller om det finns något problem med beställningen.

12.7 Felaktiga varor måste returneras av köparen, på köparens bekostnad, inom 7 dagar efter köparens meddelande till leverantören i enlighet med punkt 8.2 ovan.

12.8 Leverantören begär att Varorna returneras i originalförpackningen med tillräcklig försäkring under returresan.

12.9 Inom 30 dagar från det att Varorna returnerats till Leverantören ska Leverantören göra en inspektion av Varornas skick.

12.10 Om leverantören/tillverkaren accepterar att varorna är felaktiga ska leverantören/tillverkaren vidta åtgärder för att återbetala köparen inom 30 dagar från datumet för leverantörens inspektion. Återbetalning kommer att ske med samma betalningsmetod som Köparen använde vid köpet av Varorna. Köparen kommer också att få ersättning för alla rimliga leveranskostnader.

12.11 Om Leverantören inte accepterar att Varorna är felaktiga måste Köparen vidta åtgärder för att hämta Varorna inom 30 dagar från datumet för Leverantörens inspektion.

12.12 Om Varorna inte hämtas av Köparen eller tredje parts transportör inom 100 dagar från datumet för Leverantörens inspektion tar Leverantören inget ansvar för att returnera Varorna till Köparen.

13. Återbetalningar

13.1 Vi täcker inte leveranskostnaden för oönskade varor som returneras. Om du behöver returnera en vara på grund av att den är felaktig eller på grund av något vi har gjort fel, kommer vi dock inte att debitera dig för retur/hämtning.

13.2 Om din vara är felaktig kommer vi att erbjuda en ersättning, reparation eller full återbetalning, men endast om ersättning eller reparation:

  • inte är möjligt
  • skulle bli för dyrt med tanke på produktens/defektens art
  • skulle vara mycket besvärligt för kunden
  • inte kan färdigställas av vår fabrik inom 12-18 veckor

13.3 För alla returer kan vi komma att tillämpa en återställningsavgift på 15% vid retur av din beställning. Denna avgift baseras på produkternas skick. Vi kommer först att kontakta dig för att diskutera beställningens skick. Vi rekommenderar starkt att du tar bilder av produkten/förpackningen innan du skickar tillbaka den till oss och vi kommer att tillhandahålla bilder av hur produkten och förpackningen har tagits emot.

13.4 Vi kommer inte att återbetala några tullavgifter som betalats i tullen för det första mottagandet av varorna för beställningar som skickas till Norge och Schweiz.

14. risk och ansvar

14.1 Köparen samtycker till att vara ensam ansvarig för användningen av alla levererade varor och att de kommer att använda varorna lagligt och endast för de ändamål som sådana varor är avsedda att användas för och alltid i enlighet med alla tillämpliga tillverkarens instruktioner, råd, förslag, vägledning och information. Detta inkluderar att säkerställa att Köparen läser all information och vägledning som tillhandahålls av tillverkaren, vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och/eller tester före användning och till fullo förstår vad Varorna innehåller.

14.2 Vidare samtycker Köparen till att inte missbruka levererade Varor och att följa alla lagar som är tillämpliga på levererade Varor.

14.3 För alla produkter är det Köparens ansvar att säkerställa att Varorna är lämpliga för Köparens eget bruk.

14.4 Köparen accepterar uttryckligen att alla produkters effektivitet också är beroende av korrekt och effektiv användning, lagring, inspektion och periodiskt rutinunderhåll.

14.5 Köparen samtycker uttryckligen till att Leverantören inte har något ansvar och vidare att Köparen ska ersätta Leverantören för eventuella förluster eller kostnader som uppkommit till följd av brott mot denna punkt 9.

14.6 Om Köparen har tillhandahållit specifikationer och/eller mätningar är Köparen ensam ansvarig för att dessa är korrekta och Köparen är ensam ansvarig för alla kostnader och/eller utgifter som uppkommer på grund av felaktigheter eller problem som uppstår till följd av tillhandahållna specifikationer och/eller mätningar.

15. Ansvar

15.1 Ingenting i dessa Allmänna villkor skall utesluta eller begränsa Leverantörens ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försumlighet från Leverantören eller dess anställda eller ombud eller för något ansvar, som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

15.2 Leverantören skall aldrig vara ansvarig för någon som helst indirekt, tillfällig eller följdmässig förlust eller skada.

15.3 Leverantören skall inte ådra sig något ansvar gentemot Köparen för underlåtenhet att leverera Varorna till Leveransadressen vid avtalat datum.

15.4 Om Leverantören bryter mot något av dessa Villkor är Köparens gottgörelse begränsad till skadestånd, som under inga omständigheter får överstiga priset för Varorna, med undantag för vad som följer av lag när Köparen handlar i egenskap av konsument.

15.5 Inget i dessa Allmänna villkor och inget uttryckligt eller underförstått avstående från Leverantören att göra gällande någon av sina rättigheter enligt detta avtal skall inskränka dess rätt att göra så i framtiden.

15.6 Leverantören skall inte hållas ansvarig för försening eller underlåtenhet att fullgöra något av sina åtaganden om förseningen eller underlåtenheten beror på händelser eller omständigheter utanför Leverantörens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, olyckor, krig, brand, strejk, lockout, fel i kommunikation inklusive telekommunikation eller datasystem, haveri av anläggning eller maskiner eller brist på råmaterial från en naturlig försörjningskälla, och Leverantören skall ha rätt till en rimlig förlängning av sina åtaganden.

16. vart och ett av dessa villkor fungerar självständigt

16.1 Varje klausul eller del av dessa Allmänna Villkor ska betraktas som oberoende av de övriga. Detta innebär att om någon klausul eller någon del överhuvudtaget av dessa Villkor skulle visa sig vara icke verkställbar eller ogiltig kommer den att avskiljas och kommer inte att påverka verkställbarheten eller giltigheten av resten av dessa Villkor.

17. Hela avtalet

17.1 Dessa Allmänna villkor ska tolkas och verkställas i enlighet med engelsk lag och ska omfattas av de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

18. de stora brexit-frågorna

18.1 På soundboxstore.com vill vi att vår kundupplevelse ska vara sömlös, därför har vi kontrakterat våra kurirer att leverera alla varor i hela Europa 'DDP' men Norge och Schweiz.

Vad är Delivered Duty Paid (DDP)?
Delivered Duty Paid (DDP) är ett leveransavtal där säljaren tar på sig allt ansvar, alla risker och alla kostnader i samband med transport av varor tills köparen tar emot eller överför dem i destinationshamnen. I avtalet ingår att betala för fraktkostnader, export- och importtullar, försäkring och alla andra kostnader som uppstår under transporten till en överenskommen plats i köparens land. När det gäller din, kundens upplevelse när du köper från soundboxstore.com, är det mycket enkelt - ingenting förändras. Vänligen se länkarna nedan med avseende på DDP: https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/ddp-delivery-duty-paid/Tack för att du besöker Soundbox.