5 tapaa edistää hyvää mielenterveyttä työpaikalla

Työntekijöiden terveyden parantaminen merkitsisi esimerkiksi alennettuja kuntosalin jäsenyyttä ja pyöräily-työjärjestelmiä. Vaikka nämä ohjelmat ovat edelleen päteviä (ja usein arvostettuja), arvostamme nyt enemmän kuin koskaan sitä, että työnantajien on harkittava työntekijöidensä mielenterveyttä.

Itse asiassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa se on laki että työnantajien on suhtauduttava mielenterveyteen vakavasti. Heillä on velvollisuus tukea työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Suoritettaessa riskinarviointeja heidän on varmistettava, että henkilöstö on suojattu vaaroilta fyysiseen ja mielenterveyteen, mukaan lukien syrjintä.

Tutkitaan 5 asiaa, jotka työnantajat voivat tehdä tukeakseen hyvää mielenterveyttä työpaikalla.

1. Ota yhteyttä työntekijöihisi

On luultavasti reilua sanoa, että historiallisesti britit eivät ole olleet parasta yhteydenpitoon toisiinsa emotionaalisella tasolla. Ne päivät, jolloin kaikki ylläpitävät jäykkiä ylähuulia ja vain jatkavat, ovat ohitse. Jotta voit olla todella tehokas johtaja, sinun on oltava yhteydessä joukkueeseesi.

Yksi tapa tehdä tämä on tarkistamalla työntekijät säännöllisesti. Tämä on kriittistä, koska kaikki työpaikan mielenterveysongelmat eivät ole ulkoisesti näkyviä. Saatat olla yllättynyt huomatessasi, että joku, jonka ajattelit selviytyvän hyvin, kamppailee todella ahdistuksen, masennuksen tai muiden haasteiden kanssa.

Nyt emme ehdota, että yrität tulla kenenkään terapeutiksi. Mutta kysyminen joku he ovat ja sitten Todella Kuunteleminen on ratkaisevan tärkeää työpaikan mielenterveysongelmien tunnistamiseksi. Tämän jälkeen tämä valmistaa tietäsi keskustelemaan tapoista, joilla voit tarjota tukea tai kirjautua heille käytettävissä oleviin ammatillisiin palveluihin tai resursseihin.

2. Tarjoa joustavaa työtä

Työntekijöiden keskittyvällä joustavalla työllä voi olla monia etuja mielenterveydelle työpaikalla. Usein syyt, miksi ihmiset haluavat joustavat työajat sisältää:

  • Kyky pudota ja poimia lapsia koulusta
  • Huolehdi ikääntyneistä perheenjäsenistä
  • Osallistu tärkeisiin tapaamisiin ottamatta aikaa pois työstä

Mahdollisuus hoitaa näitä velvollisuuksia joutumatta luottamaan joihinkin toiseen voi vaikuttaa positiivisesti henkiseen hyvinvointiin. Se tarkoittaa, että kun työntekijät ovat töissä, he ovat keskittyneet työhönsä sen sijaan, että stressaantuu muiden vastuiden hoitamisesta.

Tarvitaan lisää tutkimuksia joustavan työn vaikutuksista mielenterveyskysymyksiin. Kuitenkin a arvostelu Suomalaisten tutkijoiden ryhmän suorittama vuonna 2022 osoitti, että joustavalla työllä voi olla positiivinen vaikutus ihmisten käsitykseen heidän mielenterveydestään.

Joustavan työskentelyn vaihtoehtoihin kuuluu ihmisten mahdollisuuden työskennellä osaa tai koko tuntia kotoa, joustava aika, työn jakaminen, vähentyneet tunnit ja pakattu työviikko. On syytä harkita, mitkä menetelmät voisivat toimia yrityksellesi, ja mahdollisesti tarjoamalla erilaisia ​​vaihtoehtoja työntekijöillesi.

3. Kommunikoi

Muista tämä tunne matematiikassa, kun kaikki muut olivat maistamassa, ja sinulla ei ollut aavistustakaan mitä tehdä? Liian pelkääessäsi apua, olet todennäköisesti istunut siellä hikoilun ja yhä ahdistuneemmaksi luokan jatkuessa.

Jos johtajat eivät kommunikoi hyvin, niin voi tapahtua myös työpaikalla. Eräs Yhdysvaltain tutkimus havaitsi, että ihmiset olivat 23% todennäköisemmin kokemusta työpaikan mielenterveysongelmista, jos heidän pomonsa olisivat köyhiä kommunikaattoreita.

Takeaway? Kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi. Yliyhdistelmä on melkein aina parempi kuin alle. Varmista, että kaikki ovat selviä siitä, missä he seisovat, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat käyttää apua.

Lisäksi, kun johtajat mallintavat hyvää viestintää, työntekijät seuraavat. Tämä voi luoda empaattisemman ja yhteistyöhön perustuvan ilmapiirin, joka on erinomainen tuottavuuteen ja vähentää työstressiä.

4. Pääsy ja levittää koulutusta

On vaikeaa tukea työpaikan mielenterveyttä ja hyvinvointia, kun et tiedä paljon aiheesta. Siksi johtajien ja johtajien on käytettävä ajantasaista koulutusta mielenterveysystävällisen työpaikan luomiseksi pandemian jälkeisessä maailmassa.

Joitakin tämän koulutuksen tavoitteita ovat:

  • Kyky havaita ja reagoida emotionaaliseen vaikeuteen muissa
  • Ihmissuhdetaitojen, kuten avoimen viestinnän ja aktiivisen kuuntelun, kehittäminen
  • Ymmärrä työstressorien vaikutukset mielenterveyteen ja miten niitä hallitaan

Työntekijät tarvitsevat myös mielenterveystietoisuuden koulutusta. Tämä voi auttaa vähentämään mielenterveysongelmien leimautumista ja antaa ihmisille luottamusta pyytää apua.

5. Tee hyvä hidastuminen

Kiireinen ja jatkuvasti liikkeellä oleminen voidaan nähdä hyveenä yhteiskunnassamme. Vaikka jokainen työnantaja haluaa ahkeraa, ahkeria ihmisiä joukkueeseensa, heidän on myös tiedettävä, että on OK hidastaa ajoittain.

Hidastuminen antaa meille mahdollisuuden nollata, ladata ja valmistautua uudelleen tuottavaksi. Kannustamalla työntekijöitäsi ottamaan muutaman minuutin hengittää syvään, suunnata kävelylle tai etsiä pyhäkköä rauhallisessa tilassa tauolle, voi tehdä ihmeitä.

Jos toimistosi on kaupungin sydämessä, jolla on muutama vihreä alue vetäytymään, tämä saattaa kuulostaa putken unelmalta. Siellä akustiset palot Voi tulla pelastamaan. Ne eivät ole vain hienoja keskittyneeseen työhön. Ne ovat erinomainen tila työntekijöille vetäytyä, kun he tarvitsevat hetken kerätäkseen ajatuksiaan, palauttaa ja rentoutua.

Hyvä mielenterveys työpaikalla on merkitystä

Hyvän mielenterveyden edistäminen työpaikalla on hyötyä yrityksellesi niin monella tasolla. Nämä työpaikan mielenterveysvinkit voivat auttaa työntekijöitä tuntemaan olonsa onnellisemmaksi tulemaan töihin ja antamaan parhaansa työssä. Lisäksi näet tuottavuuden lisääntymisen, paremmat työsuhteet ja toivottavasti lisäyksen tuloksestasi.

Kiireisissä toimistotilanteissa akustiset palot tarjoavat pyhäkön. Ne ovat täydellinen paikka joillekin pelkästään aikaa ryhmitellä uudelleen tai keskittyä tärkeään tehtävään. Zoom -huoneet ja tapaamispalot antavat pienille joukkueille mahdollisuuden puhua luottamuksellisesti ja keskittyä käsillä olevaan tehtävään.

At SoundBox Store, Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa laajan valikoiman huippulaatuista, plug-and-play-äänieristettyjä koppeja, joiden avulla voit luoda mielenterveysystävällisen työpaikan. Klikkaa tästä Aikataulua vierailu johonkin näyttelytilaan Clerkenwellissä ja Beaconsfieldissä.

Hyvä mielenterveys työpaikalla on ratkaisevan tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnille, tuottavuudelle ja organisaation yleiselle menestykselle. Se edistää positiivista työympäristöä, jossa yksilöt tuntevat olevansa tuettuja, arvostettuja ja motivoituneita. Vaikka on olemassa useita tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvään mielenterveyteen työssä, tapaaminen palkoista on merkittävä rooli sen edistämisessä useista syistä:

Tietosuoja ja luottamuksellisuus: Podien tapaaminen tarjoaa työntekijöille yksityisen tilan luottamuksellisia keskusteluja riippumatta siitä, keskusteletko henkilökohtaisista kysymyksistä kollegan kanssa tai etsimään tukea johtajalta tai HR -ammattilaiselta. Tämä yksityisyys voi lievittää tuomiota tai juoruja koskevia huolenaiheita, jotka kannustavat työntekijöitä vastaamaan mielenterveystarpeisiinsa ennakoivasti.

Häiriötekijöiden vähentäminen: Avoin suunnitelmat, vaikka ne edistävät yhteistyötä, voivat myös johtaa häiriötekijöihin ja keskeytyksiin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti pitoisuuksiin ja stressitasoihin. Podien tapaaminen tarjoaa eristäytyneen ympäristön, joka on vapaa tällaisista häiriötekijöistä, jolloin työntekijät voivat keskittyä tärkeisiin keskusteluihin tai tehtäviin ilman lisättyä stressiä.

Melun vähentäminen: Liiallinen melu työpaikalla voi olla merkittävä stressin ja työntekijöiden ahdistuksen lähde. Podien tapaaminen tarjoaa hiljaisen tilan pois toimiston hälinästä, jolloin yksilöt voivat käydä merkityksellisiä keskusteluja tai osallistua keskittyneeseen työhön ilman melua.

Mielenterveystuen joustavuus: Podien tapaaminen voidaan hyödyntää erilaisiin mielenterveysaloitteisiin, kuten yksi-yksi-neuvontaistuntoihin, tietoisuusharjoitteluihin tai pienryhmäkeskusteluihin hyvinvointiaiheista. Omistetut tilat näille toimille osoittaa organisaation sitoutumisen mielenterveyden tukemiseen ja helpottaa työntekijöiden pääsyä resursseihin tarvittaessa.

Työ- ja perhe-elämän tasapainon rohkaiseminen: Nykypäivän nopeatempoisessa työkulttuurissa tasapainon löytäminen työn ja henkilökohtaisen elämän välillä on välttämätöntä hyvän mielenterveyden ylläpitämiseksi. Tapaaminen Pods tarjoaa tilan, jossa työntekijät voivat astua pois työpöydältään ja pitää tauon työhön liittyvistä stressitekijöistä, edistämällä terveellisempää työ- ja perhe-elämän tasapainoa ja vähentämällä uupumisriskiä.

Etä- ja hybridityömallien tukeminen: etä- ja hybridityöjärjestelyjen noustessa, tapaaminen palkoista Tule vielä tärkeämmäksi, koska he tarjoavat etätyöntekijöille omistetun tilan osallistua videokonferensseihin tai virtuaalisiin kokouksiin ilman heidän kotiympäristönsä häiriöitä. Tämä osallisuus auttaa etätyöntekijöitä tuntemaan olevansa yhteydessä ja tuettuja, mikä edistää heidän yleistä hyvinvointiaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että palkojen tapaaminen on välttämätöntä hyvän mielenterveyden edistämisessä työpaikalla tarjoamalla yksityisyyttä, vähentämällä häiriötekijöitä, tarjoamalla hiljaista ympäristöä, mielenterveyden tuki-aloitteiden helpottamista, työ- ja perhe-elämän tasapainon kannustamista ja etätyöjärjestelyjen tukemista. Sijoittamalla näihin tiloihin organisaatiot voivat luoda tukevan ja osallistavan työympäristön, jossa työntekijät menestyvät sekä henkilökohtaisesti että ammattimaisesti.