Lahjonnan vastainen politiikka

Soundbox Store on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja avoimesti ja vastustaa jyrkästi kaikenlaista lahjontaa tai korruptiota.

Kiellämme ehdottomasti lahjusten tarjoamisen tai hyväksymisen Soundbox Storen puolesta. Tämä politiikka koskee kaikkia liiketoimia ja kauppoja kaikissa maissa, joissa yritys ja sen tytäryhtiöt toimivat.

Kaikkien johtajien ja työntekijöiden on noudatettava tätä politiikkaa, ja pidättäydymme yhteistyöstä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka eivät ole yhtä sitoutuneita lahjonnasta vapaaseen liiketoimintaan.

Lahjukset voivat esiintyä eri muodoissa, kuten lahjoina (rahana, tavaroina tai palveluina), vieraanvaraisuutena (ateriat, viihde, tapahtumaliput, matkakulut), poliittisina tai hyväntekeväisyyslahjoituksina, sponsorointina tai palveluksina.

Lahjat ja viihde

Estääksemme lahjusten mahdollisen naamioimisen lahjoiksi tai viihteeksi olemme laatineet selkeät ohjeet, joiden avulla voimme erottaa, mitä pidetään aitona ja hyväksyttävänä ja mitä ei: Voimme ottaa vastaan nimellisarvoisia lahjoja (alle 200 puntaa). Merkittävän arvoisia esineitä ei hyväksytä.

  • Lahjoina vastaanotetut arvokkaat esineet joko palautetaan tai hävitetään johdon harkinnan mukaan.
  • Vaikka satunnaisia lahjoja voidaan hyväksyä, emme hyväksy säännöllisesti tai usein tarjottuja lahjoja.
  • Tarjoamiemme lahjojen on oltava kohtuullisen arvokkaita, paikallisten lakien mukaisia ja johdon hyväksymiä.
  • Voimme harjoittaa ja hyväksyä kohtuullista viihdettä, joka on linjassa yrityksen oikeutettujen etujen kanssa.
  • Pidättäydymme tarjoamasta tai hyväksymästä ylellistä tai usein toistuvaa viihdettä, joka ei ole isännöityä.

Yritys tunnustaa, että lahjat ja vieraanvaraisuus voivat olla olennainen osa suhteiden rakentamista. Kuitenkin sellaisten lahjojen tarjoaminen tai vastaanottaminen, jotka voivat vaikuttaa tai joiden katsotaan vaikuttavan liiketoimiin, tai sellaisten lahjojen tarjoaminen tai vastaanottaminen, joista puuttuu kohtuullisuus ja vilpittömyys, on ehdottomasti kielletty.

Avustajamaksut

Avustukset, jotka koskevat pieniä summia, joita vaaditaan sellaisten palvelujen nopeuttamiseksi, joihin maksajalla on jo oikeus (kuten viisumien käsittely), tai kannustimia, joita virkamiehet tarjoavat tai vaativat palvelujen ja lupien myöntämisen nopeuttamiseksi, ovat laittomia molemmissa tapauksissa. Niitä ei saa tarjota eikä maksaa.

Soundbox Storen toimintaperiaatteiden mukaan agenttimme, välittäjämme, alihankkijamme ja tavarantoimittajamme eivät saa suorittaa puolestamme avustajamaksuja.

Lahjoitukset ja sponsorointi

Hyväntekeväisyyslahjoitukset (rajoitettu rekisteröityihin hyväntekeväisyysjärjestöihin) voi hyväksyä henkilöstöjohtaja (alle 10 000 punnan summille) tai hallitus. Liikekumppaneihin liittyville hyväntekeväisyysjärjestöille ei tehdä lahjoituksia minkään aktiivisen tarjous-/sopimusprosessin aikana.

Poliittiset lahjoitukset edellyttävät hallituksen täydellistä suostumusta, ja niitä voidaan antaa vain rekisteröidyille poliittisille puolueille; lahjoituksia yksityishenkilöille ei sallita.

Sponsorointimaksut osoitetaan liiketoiminnan edistämiseen, ja ne ovat erillisiä hyväntekeväisyyslahjoituksista. Kaikki sponsorointisopimukset on dokumentoitava huolellisesti, ja niiden ehdoista on sovittava kirjallisesti, ja niissä on täsmennettävä maksettava summa ja vastineeksi saatavat myynninedistämishyödyt.

Työntekijät

Työntekijöitä kielletään pyytämästä, järjestämästä tai hyväksymästä lahjuksia henkilökohtaista hyötyä varten tai perheensä, ystäviensä, yhteistyökumppaniensa tai tuttaviensa puolesta.

Työntekijät eivät myöskään saa tarjota, luvata tai antaa lahjuksia yrityksen palveluksessa tekemänsä työn yhteydessä.

Jos työntekijät ovat epävarmoja lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta, heidän on pyydettävä ohjeita esimieheltään.

Jos työntekijälle tarjotaan lahjusta tai jos hän epäilee, että muut ovat tarjonneet tai hyväksyneet lahjuksen, hänen on ensin ilmoitettava asiasta esimiehelleen, jos se on mahdollista.

Jos tämä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (esim. jos esimiehen epäillään sekaantuneen asiaan), asiasta olisi ilmoitettava toiselle esimiehelle tai johtajalle.

Vaihtoehtoisesti työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheistaan yhtiön Whistleblowing-menettelyn kautta.

Työntekijöitä ei rangaista siitä, että he kieltäytyvät maksamasta tai hyväksymästä lahjontaa, vaikka se johtaisi sopimusten menettämiseen tai muihin liiketoimintaan kohdistuviin vaikutuksiin.