Kopio mukulakivistä akustisista paneeleista - luonnos

Kopio mukulakivistä akustisista paneeleista - luonnos

€99,95 (INC VAT) Normaali hinta €198,95 Myyntihinta(INC VAT)
/

Hinnat sulkevat pois arvonlisäveron, kauppa- ja jälleenmyyjäalennuksen sovellettua

  • Flexible Design Options
  • Best Quality / Best Price
  • Trade Discount On Quantity
  • Combine with Folio booth

Geometriset akustiset paneelit

Avaa lisätoiminnot Soundbox Akustiset paneelit.

Soundbox Store esittelee seiniin ja kattoon suunnitellut akustiset paneelit. Tämä innovatiivinen lisäelementti tarjoaa esteettisyyden ja toiminnallisuuden harmonisen yhdistelmän eri tiloissa sovellettuna.

Ammattimaiset ääntä vaimentavat pinnat, joilla on hapettumista estävät ja resonanssia ehkäisevät ominaisuudet, tarjoavat tehokkaan akustisen absorptiokyvyn.

Beautiful Acoustics

Transform your office or commercial space into an acoustically controlled oasis with our innovative acoustic ceiling panels. These panels are meticulously designed to offer superior sound management, ensuring that your workspace remains free from disruptive echoes and reverberations. Ideal for modern office settings, these panels effectively balance bass, treble, and high-pitched tones, creating a seamless acoustic environment that enhances concentration and productivity.

Organic Form

Our acoustic ceiling panels stand out with their unique pebble-like shapes, offering a refreshing departure from conventional industrial aesthetics. Each panel is crafted to resemble large, smooth stones, adding a touch of nature-inspired elegance to your interior design. This organic look not only breaks the monotony of traditional office environments but also contributes to a more calming and visually pleasing workspace. The combination of acoustic baffles and ceiling panels creates an optimal sound absorption system, perfect for any setting

Performance

Beyond their aesthetic appeal, these panels are engineered for optimal acoustic performance. They excel in controlling sound reflections within a room, making conversations clearer and meetings more efficient. Whether you’re setting up a bustling open-plan office, a private meeting room, or a lively commercial space, our acoustic ceiling panels and acoustic baffles ensure that sound is managed effectively, enhancing the overall auditory experience for everyone. Mix with contrast Folio Wall or Pebble Ceiling panels for premium efficiency and design asthetics.

Design

Installation is straightforward, and the benefits are immediate. By incorporating our acoustic ceiling panels and acoustic baffles into your design, you’ll achieve a perfect balance of style and function. These panels not only transform the look of your space but also improve its acoustic quality, making it more conducive to communication and collaboration. Embrace the fusion of form and function with our acoustic ceiling panels and acoustic baffles, and create an environment where design meets performance.

background background

Työympäristöjen akustisen hallinnan parantaminen

Optimaalisen akustisen hallinnan omaavien tilojen luominen voi vaikuttaa merkittävästi motivaatioon, hyvinvointiin, mielenhallintaan, tuottavuuteen ja keskittymiseen työpaikalla.

PhD David M. Sykesin vuonna 2004 tekemän tutkimuksen "Productivity: How Acoustics Affect Workers' Performance in Open Areas" (Miten akustiikka vaikuttaa työntekijöiden suorituskykyyn avoimissa tiloissa), akustisen hallinnan edut ovat selvät:

Työmotivaation lisääminen: Lisää työmotivaatiota yli 62 prosenttia.

Paranna keskittymistä: Parantaa kykyä keskittyä tehtäviin yli 44 %.

Maksimoi tehtävien suorittaminen: Saavutetaan jopa 52 %:n lisäys täydellistä keskittymistä vaativissa toiminnoissa.

Minimoi istunnon häiriöt: Vähennä istunnon häiriöitä yli 55 %.

Vähennä painetta: Vähentää painetta 29 %.

Vähennä virheitä: Vähennä virhetasoa 18 %.

Maailman johtavat tuotemerkit valitsevat Soundbox.

Soundbox Alibaba
Soundbox LG
Soundbox Starbucks
Soundbox Huawei
Soundbox Volvo
Soundbox Standard Chartered
Soundbox Boeing
Soundbox Zipline
phone both
Soundbox ByteDance Tik Tok
Soundbox Boe
Soundbox University of Plymouth
Soundbox FTI Consulting
Soundbox Baidu
Soundbox Tencent
Soundbox China Merchants Bank
Soundbox The University of British Columbia