Bærekraftserklæring

Soundboxstore.com er forpliktet til bærekraft og reduserer miljøpåvirkningen. Denne rapporten skisserer selskapets innsats for å oppnå bærekraft og redusere utslippene av klimagassen (GHG). Soundboxstore.com har oppnådd ISO 14067: 2018 -sertifisering, som validerer vår forpliktelse til bærekraft. Drivhusgassutslipp I 2022 sendte Soundboxstore.com ut 1,63 TCO2E/P av GHG -utslipp. Vi har iverksatt tiltak for å redusere utslippene våre, for eksempel å optimalisere redutene våre, bruke energieffektiv belysning i fasilitetene våre, og bruke fornybare energikilder der det er mulig. Vi fortsetter å overvåke utslippene våre og iverksette nye tiltak for å redusere karbonavtrykket vårt. Produkt bærekraft Soundboxstore.com er opptatt av å tilby bærekraftige produkter som er produsert på en miljøansvarlig måte. Vi har implementert en bærekraftig produktpolitikk som prioriterer miljøvennlige materialer, for eksempel resirkulert plast og bærekraftige trekilder. Vi prøver også å redusere emballasjeavfallet ved å bruke biologisk nedbrytbart og resirkulerbare materialer. Forsyningskjeden bærekraft Vi erkjenner at forsyningskjeden vår har en betydelig innvirkning på miljøet. Derfor har vi implementert en bærekraftspolitikk for bærekraft som oppfordrer leverandørene våre til å overholde bærekraftig praksis. Vi samarbeider tett med leverandørene våre for å sikre at produksjonsprosessene deres er miljøansvarlige, og de prioriterer bærekraft i driften. Avfallsreduksjon Soundboxstore.com er opptatt av å redusere avfall og minimere vår innvirkning på miljøet. Vi har implementert en politikk for avfallsreduksjon som oppfordrer våre ansatte til å redusere, gjenbruke og resirkulere. Vi har også implementert et resirkuleringsprogram i våre fasiliteter, og vi samarbeider med leverandørene våre for å redusere emballasjeavfall. Samfunnsengasjement På Soundboxstore.com erkjenner vi at vi har et ansvar overfor samfunnet vi opererer i. Vi har implementert en politikk for samfunnsengasjement som oppmuntrer våre ansatte til å melde seg frivillig og støtte lokale miljøinitiativer. Vi donerer også en del av fortjenesten til miljøorganisasjoner som samsvarer med våre verdier. Konklusjon Soundboxstore.com er opptatt av bærekraft, og vi er stolte av å ha oppnådd ISO 14067: 2018 -sertifisering. Vi erkjenner at handlingene våre har innvirkning på miljøet og er opptatt av å redusere klimagassutslippene våre, tilby bærekraftige produkter, fremme bærekraft for forsyningskjeden, redusere avfall og støtte samfunnet vårt. Vi vil fortsette å overvåke vår fremgang og iverksette nye tiltak for å oppnå våre bærekraftsmål.