Szczęśliwe zmotywowane zespoły = produktywność, wyniki i zatrzymanie personelu