Vi erbjuder en 5-årig begränsad garanti mot material- och tillverkningsfel på alla huvuddelar (strukturell ram och paneler) i Soundbox Store Pod/Booth Range. Elektriska komponenter omfattas av en 2-årsgaranti. Denna begränsade garanti omfattas av de villkor som anges nedan.

Hur länge gäller denna begränsade garanti? Den begränsade garantin för Soundbox Store Pod/Booth Range gäller i fem (5) år från inköpsdatumet. Det ursprungliga inköpskvittot krävs som bevis på inköpet.

Vad täcks av den begränsade garantin? Den begränsade garantin täcker defekter i material och utförande på alla huvuddelar i Soundbox Store Pod/Booth Range från inköpsdatumet. Detta inkluderar inte slitage eller felaktig användning.

Vad kommer Soundbox Store att göra vid eventuella defekter? Soundbox Store kommer att undersöka produkten och, efter eget gottfinnande, antingen fysiskt eller via videosamtal, besluta om den omfattas av denna begränsade garanti. Om den anses omfattas kommer Soundbox Store, genom sin serviceverksamhet, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller jämförbara produkt eller delar, efter eget gottfinnande. Soundbox Store kommer att betala de kostnader för reparationer, reservdelar, arbete och resor för reparationspersonal som Soundbox Store ådrar sig, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan extraordinära utgifter. Detta gäller inte för reparationsarbete som inte auktoriserats av Soundbox Store. Utbytta delar blir Soundbox Stores egendom. Om varan inte längre säljs av Soundbox Store, kommer Soundbox Store att tillhandahålla en lämplig ersättning. Det är Soundbox Store som avgör, efter eget gottfinnande, vad som utgör en lämplig ersättning för Soundbox Stores ljudisolerade telefonbås.

Vad täcks inte av denna begränsade garanti? Denna begränsade garanti gäller inte för Soundbox Store ljudisolerade telefonbås/mötesrum som har förvarats eller monterats felaktigt, använts olämpligt, missbrukats, använts felaktigt, ändrats eller rengjorts med fel rengöringsmetoder eller produkter. Denna begränsade garanti täcker inte normalt slitage, skärsår eller repor, eller skador som orsakats av stötar eller olyckor. Den begränsade garantin gäller inte om produkterna har placerats utomhus, i långvarigt direkt solljus eller i en fuktig miljö.